20 Haziran 1920 Pazar


Mustafa Kemal, Sovyet Dışişleri Bakanı Çiçerin'in 3 tarihli mektubuna cevap vererek Sovyetlerle temasın gerçekleştirilmesi için çaba gösterilmesini istedi. Ermenilere karşı harekatın ertelendiğini ve Sovyetlerin yapacağı arabuluculuğun kabul edildiğini belirten Mustafa Kemal, Türk temsilcilerinin yolda olduğunu, Sovyet temsilcilerin de Ankara'ya beklendiğini, emperyalistlerin· Türk milletini araç yapma isteklerine engel olduklarını anlattı. Mektup bugün Karabekir'e gönderilerek bunun Trabzon'dan veya başka bir yerden, mümkünse iki değişik yolla Moskova'ya ulaştırılması istendi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 91)


Çerkez Ethem'in başında bulunduğu Kuvayı Seyyare, Yozgat isyanını bastırmak için 5 gündür Eskişehir'den Ankara'ya taşınıyor. Bugün biten taşınma sonunda, Ankara'da 70 subay, 2100 piyade, 1300 hayvan ve 8 makinelı tüfek toplandı. Yarın yola çıkarılacak piyadeleri götürmek üzere go yaylı araba hazırlandı. Genelkurmay Başkanı İsmet imzasıyla Ethem için hazırlanan raporda, Yozgat-Zile yöresindeki isyan durumu ve buradaki milli kuvvetlerin mevcutları anlatıldı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 91)


Bakanlar Kurulu, Talat, Enver ve Cemal Paşaların Türkiye adına hiç bir görüşmeye yetkili olmadıklarını kararlaştırarak durumun ilgililere bildirilmesini K.arabekir'den istedi. Karar, Rize'de Sovyetlere gidecek olan Lazistan Mebusu Osman Bey'e 30'da bildirilecek. Sovyetlere bildirilmesi için Karabekir'e yapılan ikinci bir tebligatta, Sovyetlerle temas için önce sözlü talimatla Dr. Fuat Sabit'in görevlendirildiği, 26 Nisan 1920'de de yazılı talimatla İbrahim Bey'e görev verildiği, onun dönüşüyle görevinin sona erdiği, Rus Sovyet Cumhuriyeti ile görüşme ve anlaşma yapmak üzere Dışişleri Bakanı Bekir Sami ve İktisat Bakanı Yusuf Kemal Beylerin ve Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir'in görevlendirildiği bildirildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 91)


Doğu seferi için hazırlık yapan Doğu Cephesi Kumandanlığı'na bağlı 9. Kafkas Tümeni yanaşma yürüyüşünü sonuçlandırarak yığınak bölgesine vardı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 91)


Başbakan Venizelos, L. George tarafından kabul edildi. Venizelos, İzmir'de bulunan Başkumandan Pareskevopulos'a telgraf çekerek Yüksek Konsey'in Bandırma'ya kadar olan demiryolunu işgal etmeye izin verdiğini, bu hareketteki başarıyla hem Müttefiklere yardım edeceklerini, hem de ordunun moralini yükseltip Türklere karşı sınırın güven altına alınacağını bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 91)


L. George, "Mustafa Kemal'in başarısı Araplara da bulaşabilir. Bu sebeple onun mutlaka ezilmesi gerekir" dedi. San Remo'da yapılan toplantıda Mustafa Kemal'e bir darbe indirmek için Yunanlıların derhal ileri harekete geçirilmesi kabul edildi. Fransız Mareşali Foch "Amacımız Adana' dan Fransızların, İzmit'ten İngilizlerin çıkamayacağını hatırlatmaktır" dedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 91)


Mustafa Kemal, Ankara'dan Batı Cephesi'ne hareket etti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 91)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG