20 Haziran 1921

Yunan Başbakanı Gunaris, İzmir'den İngiltere Hükümeti'ne bir rapor göndererek yeniden başlatacakları saldın konusunda bilgi verdi ve İngiltere'nin desteğini istedi: "23 Mart saldırısında (İkinci İnönü) Yunan ordusu, başıboş sürüler yerine düzenli bir orduyla karşı karşıya olduklarını gördüler. Yeni tedbirlere başvurduk. 625 milyonluk bir ödenek kabul ettik. Yedi kura askere çağırdık, 53 bin asker daha topladık. Elenizm Anadolu yakasına da muhtaçtır. Yunanistan, bu topraklan elinde tutmakla, Asya tehlikesine karşı Avrupa'yı koruma görevini de yerine getiriyor. Yunanistan'ın politikası İngiltere'nin çıkarlarına uygundur. Doğu Akdeniz havzasının, Boğazlar'ın koruyuculuğunuda yapmış olacağız."


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


İtilaf Devletleri'nin arabuluculuk teklifi, Atina'daki temsilcileri tarafından Yunan Hükümeti'ne bildirildi. Anadolu'da yeni bir sefere hazırlanan Yunanistan, öneriyi 25'te reddedecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


İstanbul'da Müttefik İşgal Kuvvetleri Komutanı General Harington, İngiliz Savaş Bakanlığı'ndan Mustafa Kemal ile görüşme izni istedi. "10 gün önce Binbaşı Henry'yi madencilik konusunda inceleme yapmak üzere Ankara'ya göndermiştim. Sağnak yüzünden İnebolu'dan ileriye gidememiş. Mustafa Kemal onunla Refet Bey'i görüştürmüş. Mustafa Kemal, benimle görüşmek istiyormuş. Yunanlılara, Fransızlara çok kızgınmış. Aslında ılımlı bir kimse, çevresinde aşınlar var. Hükümet uygun görürse İnebolu'ya gidip görüşlerini kendisinden dinlemeye hazırım." Telgrafın karalamasını okuyan Yüksek Komiser Vekili Rattigan Londra'ya çektiği çok acele telde, kendisinin bu görüşmeye karşı olduğunu, ama Mustafa Kemal'in söyleyeceği bir şey varsa, kıyıda bir yerde bekleyecek savaş gemisine gelmesini bildirdi. "Bizim, Kemalistlerin peşinde koşmadığımızı açıkça belirtmeliyiz" dedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Bristol, hükümetine gönderdiği telgrafta, Ankara Hükümeti'yle İstanbul'un hemen bir anlaşmaya gitmesinin beklenmediğini bildirerek Türkiye'deki Amerikan çıkarlarının korunması için bir yüksek kurulun Ankara'ya gönderilmesini istedi. İki gün sonra verilecek karşılıkta, Ankara Hükümeti'ni tanımamak kaydıyla bir kurul gönderilmesinin uygun bulunduğu bildirilecektir


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Ankara'da ve diğer şehirlerde sürekli konferanslar ve dersler verilecek. Eğitim Bakanlığı'nda bu konuda yapılan ikinci toplantıda, Ankara Öğretmen Okulunda verilecek dersler ve konuşmacılar şöyle belirlendi: Sosyoloji: Ziya Gökalp, Eğitim Nazariyeleri: Kazım Nami, Eğitim Tarihi: Nafi Atuf, Türk Dili: Velid Çelebi, Batı Edebiyatı: Halide Edip, Türk Edebiyatı: Yakup Kadri, Ruşen Eşref, Amme Hukuku: Mustafa Şerif, Son Yüzyılda Devletler Hukuku: Mahmut Esat, Osmanlı Hukuk Mevzuatı: Mahmut Esat, Yüzyılımızın "İktisat Kurumlan: Cemal Hüsnü, Türkiye'nin İktisadi Tetkiki: Mehmet Vehbi, Bugünkü Yüzyılın Tarihi: Yusuf Akçora, Osmanlı Tarihi: Niyazi Bey, Türk Güzel Sanatlar Tarihi: Hamdullah Suphi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Büyük Millet Meclisi, yerli kumaş giyinilmesini zorunlu kılan yasa önerisini tartışıyor.

İleri: Yunan'ın boynu bükülüyor. Varolsun Anadolu dilaverleri!


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG