20 Mayıs 1920 Perşembe

İstanbul Hükümeti'nin Anadolu hareketine karşı askeri saldırısı devam ediyor. Kuvayı İnzibatiye, Karamürsel'i işgal etti. Kiraz Hamdi Paşa ile birlikte Kuvayı İnzibatiye'nin hareketini teftiş etmek için İzmit' e gelmiş olan Başbakan Damat Ferit Paşa, hayal kırıklığına uğradı. İzmit halkı, yapılan karşılama törenine katılmadı. Damat Ferit, İstanbul'a döndü. Albay Refet Bey, isyancılara karşı savaşan kuvvetlerin komutasını üzerine almak üzere Arif Bey'le birlikte Mudurnu'ya geldi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 49)


Siirt'e bağlı Garzan yöresinde Cemil Çeto ayaklanması başladı. Merkezi Diyarbakır'da olan 13. Kolordu, Cemil Çeto üzerine kuvvet sevk etti. Çeto, 7 Haziran'da teslim olacak.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 49)


İstanbul'dan Anadolu'ya geçişler devam ediyor. Bugün İnebolu'ya çıkanlar: Çorum mebusu ve Tanin başyazarı Muhittin, Yenigün yazarlarından Kemal Ragıp, Genç Yolcular dergisi kurucusu Ahmet ve Sadrettin, Yüzbaşı İsmail, Teğmen Hikmet, Mısırlı Teğmen Fuat.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 49)


Hakimiyeti Milliye: Üzücüdür ki, bunca tecrübeden sonra İstanbul'da hala "İngiltere'ye eğilim gösterseydik bize amansız düşman olmazdı, yardım ederdi" diyenler var.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 49)


Albay İsmet Bey, Genelkurmay Başkanı olarak ilk kez 20 Mayıs 1920’de, Meclis’in gizli oturumunda konuşmuştu. Konuşma epeyce uzundur ve o günlerin gerçek bir durum değerlendirmesi niteliğindedir.


Albay İsmet Bey konuşmasında vatan topraklarının her karışında mücadele verileceğini belirtiyordu. Konuşmanın içinden seçilmiş kimi paragraflar ilginçtir ve Genelkurmay Başkanı’nın düşünce sistemini göstermesi bakımından önemlidir.


Avrupa milletlerinin geniş ölçeklerle Anadolu’ya gelmeye kalkarlarsa yapılacak işi İnönü şöyle anlatıyordu:


‘Böyle bir durumu serinkanlılıkla karşılamaya hazırız. Her tarafı Kerbela yapacağız. Memleketin her karış toprağını ayrı ayrı savunma ve her yerin ayrı zapt olunmak lazım geldiğini ispat edeceğiz. Bütün dünyaya karşı hayatımızı elimizden almak için pek çok hayat feda etmeniz lazımdır iddiasındayız. İşte bu iddiamızı ispat edeceğiz.’


Bu konuşma Kuvayı Milliye ruhu taşımaktadır.


(Kaynak: Asker İnönü / Alev Coşkun / Syf 292)


Halil Özcan Atatürk’ün Özel Şifre Hattı kitabında anlatıyor:


20 Mayıs 1920’de Posta ve Telgraf Müdüriyet-i Umumiyesi’ne İzmit Mebusu Sırrı Bey’in atanması uygun görüldü. Meclisin haberleşme ihtiyacının karşılanabilmesi için Büyük Millet Meclisi bahçesinde bir çadır içerisinde, ‘Büyük Millet Meclisi Hükumeti Posta ve Telgraf Merkezi’ kuruldu.


(Kaynak: Pr Gizli Telgraf Merkezi / Halil Özcan / Syf 54)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG