20 Mayıs 1921

Adana'nın Kozan ilçesinde Gavur Ali, Batı Cephesi emrine girmeyi reddederek 70 kadar adamıyla gece (19/20) isyan etti; bir karakolu basarak eşkıyalığa başladı. Kozan, 2. Kolordu'nun komuta bölgesindeydi. Kolordu birlikleri, Batı Cephesi'ne sevk ediliyor. Gavur Ali, Kolordu'nun emrinde çalışmazdan önce de eşkiya idi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Fethi Bey (Okyar), Münih'ten Cemal Paşa'ya yazdığı mektupta, Afganistan'da çalışmasının bulunmaz bir fırsat olduğunu, yalnız Hindistan ihtilali için acele edilmemesini, vaktinden önce hareketin felakete sebep olacağını bildirdi. Rusya'daki İttihatçıların Anadolu'ya kanşmamalarını istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Peyamı Sabah' ta Ali Kemal: Ankara'da muhalefet fikri: Bekir Sami aşırılara yenildi ve çekildi. O, hakkımızın topla tüfekle alınacağı gibi ham bir hayale kapılmamıştır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG