20 Ocak 1920 Salı

General Querette, karargâhını Antep’ten Maraş’a nakletti. Hükumet konağı­nın işgal edileceğini bildirdi. Öğretmen Hayrullah, Muharrem ve Zafer müfrezeleri, Maraş’a gelmekte olan Fransız taburuna saldırdılar. Karayılanoğlu Mol­la Müfrezesi Pazarcık Ovası’nda ilerlemekte olan Fransızlara saldırdı. Birçok mühimmat ele geçirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 335)


İngiliz, Fransız ve İtalyan yüksek komiserleri, 17 tarihli kararlarına dayanarak, Harbiye Bakanı Cemal Paşa’nm istifa etmesini, Genelkurmay Başkam Cevat Paşa’nın da değiştirilmesini istediler. Hükümet’e verdikleri notada, seçilmiş su­bayların Kuvayı Milliye’ye gönderildiğini, Batı Anadolu’da askerî birliklerin Kuvayı Milliye’ye yardım ettiğini, top kaması ve silahların toplandığını belirtti­ler. İstifa konusunda 47 saat süre tanıdılar. Hükumet, isteğin geri aldırılması için girişimde bulunduysa da Yüksek Komiserler direttiler. Hükumet toptan çekilmeye karar verdi ancak Cemal Paşa bu durumun yurt için tehlikeli oldu­ğunu ileri sürerek kendi istifası ile sorununun çözümlenmesini istedi. Başba­kan Ali Rıza Paşa, durumu Mustafa Kemal’e aktarırken söz sahibi olanın Me­buslar Meclisi olduğunu bildirerek Temsil Kurulu’nun bu konuda hiç bir giri­şimde bulunmamasını istedi. Paşalar yarın istifa edecek. Gene­ral Milne, tehlikeli gördüğü Türklerin Malta’ya sürülmelerini istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 335)


Mazhar Müfit anlatıyor:

Bu sıralarda bir sabah Paşa beni odasına çağırdı, aramızda şöyle bir muhavere geçti:

Paşa- Haberin var mı? Bizim İsmet bey geliyor.

Ben- Hangi İsmet Bey?

Paşa- Miralay İsmet Bey, Tanımıyor musun?

Ben- Ha evet, İsmet Bey’i Edirne’de İkinci Orduda yüzbaşı iken tanıdım.

Paşa- Nasıl tanırsın? Çok dirayetli, fikrinden istifade edilir bir vatanperver ve iyi bir askerdir.

Ben- Evet ta yüzbaşılığında Edirne’de böyle bir şöhreti vardı. Kendisini çok severlerdi. Acaba niçin geliyor? Siz mi davet ettiniz?

Paşa- Gelsin de anlarsın.

Filhakika İsmet Bey Ankara’ya geldi. Fakat Paşa ile baş başa müzakerelerde bulunuyorlardı. Bu hususi müzakerelerde bulunmadım.


(Kaynak: Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber 2 / Mazhar Müfit Kansu / Syf 530)


Albay İsmet Bey (İnönü) Ankara’ya geldi. Mustafa Kemal’le birlikte Karabekir’e çektiği kısa telgrafta onun gözlerinden öptüğünü bildirdi. Karabekir buna sevincini belirtecek, İsmet Bey’in niçin geldiğini soracak, Mustafa Kemal de Temsil Kurulu’nda bulunmak üzere geldiği cevabını verecektir. İsmet Bey 21 gün Ankara’da kaldıktan sonra 10 Şubat’ta İstan­bul’a dönecek, 3 Nisan’da tekrar Ankara’da olacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 335)


Webb’in Curzon’a raporu: 'Mustafa Kemal’le Hükumet şu konularda anlaştı­lar: İzmir Yunanistan’a verilirse milliyetçiler Anadolu’da bağımsızlık ilan edip Yunanlılara saldıracaklar. İstanbul Türkiye’den koparılırsa Hükumet genel af ilan edecek. Cavit Bey’in Şerif Paşa’dan ve Talat Paşa’dan al­dığı mektuplar.'


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 335)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG