top of page

20 Temmuz 1919 Pazar

Başbakan Damat Ferit, Erzurum Kongresi üzerine bir bildiri yayımladı: Paris Barış Konferansı’nda bulunduğum 6 haftalık süre içinde Anadolu’nun yarattığı karışıklık çok üzücüdür. Milli Kongre hazırlıkları anayasaya aykırıdır. Men edilmelidir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 388)


Damat Ferit’in isteği üzerine, İçişleri bakanı, Erzurum Valiliği’ne Mustafa Kemal’in tutuklanmasını emretti. Vali Vekili Kadı Hurşit Efendi, ‘Gücünüz yetiyorsa gelin siz tutuklayın’ cevabını veriyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 388)


Damat Ferit istifa ederek İkinci Kabinesini tasfiye etti. Kendisi bazı bakanlarını değiştirerek yarın 3.hükumetini kuracaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 388)


Mestan Efe kuvvetleri, Bozdağ üzerinden, Ödemiş yakınlarında bulunan Birgi’ye Yunanlılara bir baskın yaptı. Köylüler de evlerinden Yunanlılara ateş açtı. Demirci Mehmet Efe, Ege ilçelerine gönderdiği emirde, 1310-1314 doğumluların 48 saatte şubelerine giderek asker yazılmalarını istedi. Emre uymayanların vatanın selameti için yargılamasız idam edileceğini bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 388)


İngiliz subaylarından meydana gelen bir öğüt kurulu Kağızman’a gelerek Türklerden Ermenilere itaat etmelerini istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 389)


Açıksöz gazetesi bugünkü 6.sayısında İstanbul’a hücum ediyor: İstanbul bir suçlu, bir günahkardır. İstanbul’u yola getirecek Anadolu’dur.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 389)


Mestan Efe


Başımız sağ, elimiz, ayağımız tutarken düşmana şu güzelim vatanı nasıl bırakırız!


20 Temmuz 1919’da Yunanlılar’a baskın yapan Mestan Efe hakkında bilgiyi @sahin_efe_yilmaz’ın Anka Enstitüsü isimli sitesinden aktarıyorum. Bu vesile ile Mestan Efe’nin #ruhusadolsun


Kuvayı Milliye Efesi, Aydın Mesutlulu Mestan Efe, 1891 yılında Yağcılar’da dünyaya gelmiştir. Daha sonra ailesi Mesutlu Köyü’ne yerleşmiştir. Çobanlık yapan bir ailenin on iki çocuğundan birisidir. Askerliğini yaptıktan sonra, kardeşlerinin haksız yere öldürülmesinden ve yerel idarecilerin sorumsuzluğu yüzünden dağa çıkmış Çakırcalı’nın yanında yetişen Hacı Hüseyin Efe’ye kızan olmuştur. Onun ölümünden sonra Efe olmuş, yıllarca dağda gezdikten sonra düze inip, köyüne yerleşmiştir. İşgal ile tekrar silah kuşanmış ve kızanları ile birlikte Kuvayı Milliye’ye katılmıştır. Yörük Ali Efe’nin Malgaç baskını hariç bütün savaşlarına katılmıştır. Kardeşi Süleyman Efe de yanında olmuştur. İsimsiz kahramanlardan Mesutlulu Mestan Efe, zaferden sonra köyüne çekilmiş, 7 Şubat 1957 yılında köyünde vefat etmiş ve cenazesi askeri törenle defnedilmiştir.


Bu bilgileri bizler için yazıya döken @sahin_efe_yilmaz’ın ise Kuvayi Milliye Efeleri, Efelik Ruhu, Aydın Sancağı ve Efeler gibi kitapları bulunuyor. En kısa sürede alıp okuyacağım ve bu vesileyle kendisine de teşekkürlerimi sunuyorum.


Kadı Mehmet Hurşit Efendi


Prof. Dr. Ali Birinci’nin, “Tarihin Alacakaranlığında Meşahir-i Meşhuleden Birkaç Zat-2” adlı kitabından:

Erzurum Kongresi döneminde vali vekilliği yapan Kadı Hurşit Efendi, Mermenat (Akbucak) köyünde 5 Mart 1859 tarihinde dünyaya gelmiştir. Meslek hayatı; birçok şehir ve kazada naiplik ve kadılık görevleri ile geçmiştir.

Mehmet Hurşit Efendi, uzunca boylu, bilgisinden ve kendinden emin, her an ve her durumda şaka ve nükte yapabilen bir zat idi. Bir rivayete göre Mustafa Kemal’in daveti üzerine İstanbul’a giderken Eskişehir’de 65 yaşında iken ansızın vefat etmiştir. Eskişehir’de Şeyh Edebali türbesi yakınlarında defnedilmiştir. Kadı Hurşit Efendi’nin üç erkek ve bir kız çocuğu vardı, soyu günümüzde Numanoğlu soy ismini kullanmaktadır. Mermenat köyündeki konağı ne yazık ki terk edilmiş vaziyettedir.


İnternet kaynaklı bilgiler:


Dahiliye Nazırı Adil Bey; “Mustafa Kemal Paşa, Mazhar Müfit Bey, Rauf Bey ve kongre yönetim kurulunu tutuklayarak koruma altında İstanbul’a gönderiniz” emrini verir Erzurum Vali Vekili Hurşit Numanoğlu’na… Vali vekili Hurşit Efendi, aynı zamanda hoşsohbet, şakacı bir adamdır. Telgrafı alarak Mustafa Kemal’e gider. ‘Efendim, tutuklanmanız hakkında emir aldım, kolordu da yardım edecek, lütfen zatı alılerini tevkif etmeme müsaade eder misiniz?’ der. M. Kemal Paşa’nın ‘tutuklanmama müsaade etmezsem ne olacak?’ şeklindeki sorusu ise, Kadı Hurşit Efendi tarafından şöyle yanıtlanır: ‘Ne olacak, hiçbir şey. ‘Buyruk sizindir.’ der, çıkar giderim’ yanıtını verir. Karşılıklı gülüşürler ve Mustafa Kemal Paşa Mazhar Müfit Kansu’ya dönerek, ‘Hakikaten vatansever, anlayışla, Milli Mücadelenin başarısına can ve gönülden bağlı bir saygıdeğer kişi. Kendisini çok takdir ettim” der.


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page