21 Ağustos 1920 Cumartesi

Mustafa Kemal Meclis'te Antep ve Demirci çarpışmaları hakkında bilgi verdi. Ethem'in başanlarını öven sözleri alkışlarla karşılandı. Genel kurul, rahatsız olduğu duyulan Ethem Bey'e üzüntülerini bildirme karan aldı. 30 Temmuz'da Simav'a giden Ethem, 3'te Yunanlıları Demirciden geri atmış, 18'de başka bir saldırıyı durdurmuştu.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 183)


İngiliz, Fransız ve İtalyan yüksek komiserleri, Padişah Vahdettin'i ayn ayn ziyaret ederek milli hareketin bastırılmasını istediler. Görüşme sırasında Başbakan Damat Ferit Paşa da hazır bulundu. Padişah, İngiliz Yüksek Komiseri'ne Mustafa Kemal'in aleyhinde bulundu, Ankara'ya düşmanlığını dile getirdi, İngilizlerden yardım istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 183)

Genelkurmay Başkanı İsmet Bey, Cephe komutanlıklarından, bundan böyle gönüllü teşkilatından vazgeçilmesini, var olanların kadroya alınmasını istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 183)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG