top of page

21 Aralık 1918 Cumartesi

.

-Meclis Padişah tarafından kapatıldı. (Samsun’dan önce bilinmeyen 6 ay / Alev Coşkun / syf 104)

-Meclis kapanma sebepleri şunlardı: İttihat Terakki mecliste etkinliğini sürdürüyordu. Milletvekillerinin hükümete karşı eleştirileri çoğalmıştı. İşgal güçleri de meclisten hoşnut değildi. Milletvekillerinin kısıtlı da olsa işgalden yakınmaları onları tedirgin ediyordu. Meclisin dağıtılması kuşkusuz en fazla işgalcileri memnun etmişti çünkü artık meclisi sindirmek yerine sadece padişahı etkilemek daha kolaydı. (Samsun’dan önce bilinmeyen 6 ay / Alev Coşkun / syf 105)

-Fransız ve gönüllü Ermeni birlikleri Adana’ya gelerek askeri binaları işgal etti. Şehirde tutuklamalar başladı. Ermeniler ‘Kahrolsun Türkler!’ diyerek Türk bayrağını yırttılar. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 69)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page