21 Ekim 1919 Salı


Temsil Kurulu ile Salih Paşa arasında Amasya’da görüşmeler devam ediyor. İki taraf, aralarında bir anlaşmazlık kalmadığını saptadı ve (muhtemelen dünküler de içinde olmak üzere) varılan sonuçlar bir tutanakla saptandı. Buna göre, görüşmelere Sivas Kongresi’nin kararlarını incelemekten başlandı. Devlet sınırlarının Türk ve Kürtlerin oturduğu araziyi kapsayacağı, Batı Trakya’da görünüşte bağımsız bir devlet kurulması, Müslüman olmayan azınlıklara imti­yaz tanınmaması, yabancı yardımının nasıl alınacağının Millet Meclisi’ne bırakılması kararlaştırıldı. Görüşme tutanaklarına göre, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Meclis güven içinde çalışmaya başlayınca kendini feshedecek, Anadolu’da toplanacak, seçimlere baskı yapılmayacak, İttihatçılık anlamına gelecek her davranıştan kaçınılacak, atama ve görevden alma işlerin­de Hükümet’e karışılmayacak, tehcirde suç işleyenler cezalandırılacak, Dünya Savaşı’na girmenin gerekliliği yolunda sözler söylenmeyecek, galeyanlı gösteri ve makalelerden sakınılacak, asayişi bozucu hareketlere meydan verilmeyecek, Hükümet’in yanında ve karşısında bir şey yazılmayacak.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 184)


Harbiye Bakanı Cemal Paşa, Mustafa Kemal’den, Hükümet’in gönderdiği va­liyi tanımayan Ankara Belediye Başkanı ve Müftüsü’nün bu davranışlarına en­gel olunmasını istedi. Bu gibi olayların Hükümet’i güç durumda bıraktığını yazdı. Cevap: 24: Ankara halkını ikna edemedik. Vali Ziya Paşa’nın şimdilik gönderilmemesi


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 184)


General Milne, Harbiye Bakanı Cemal Paşa’ya Ali Fuat Paşa ve Refet Bey’den şikâyette bulundu. Ali Fuat Paşa’nın Ankara-Bilecik; Refet Bey’in Konya ve Beyşehir yöresinde asker topladıklarını bildirerek, bunun derhal önüne geçil­mesi için emir verilmesini istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 184)


İngiliz Dışişleri Bakanı Curzon, Atina Büyükelçisine çektiği telde, Hindis­tan’da Türkiye lehine yapılan gösterilerden duyduğu telaşı dile gelirdi. “Türki­ye İstanbul’dan çıkarılırsa Doğu Dünyası’nın her yanında kargaşalık çıkacak ve ayaklanma olacak, hatta İngiltere’nin Hindistan’daki durumu güçleşecek” dedi. İngiltere’nin Kahire temsilcisi, raporunda Suriye, Filistin ve Irak’taki bağımsız partilerin birleşerek Türklerden yana bir siyaset izlemeye başladıklarını bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 184)


Venizelos, Curzon’a, bütün Trakya’nın Yunanistan’a katılmasını ve Mustafa Kemal’in mümkün olduğu kadar çabuk yenilmesini önerdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 184)


Eskişehir’in elektrikle aydınlatılması için Eskişehir Belediyesi ile Bayındırlık Bakanlığı arasında yapılan sözleşme Padişah tarafından onaylandı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 184)


Akşam: Ermeni Patriği Zafen Efendi, Pontos Gazetesi’ne “Türklerle işbir­liği yapamayız. Vaatlerine kanamayız. Karadeniz Rumlarıyla birlikte hukuku­muzun gerçekleşmesi için gayretten geri kalmayacağız. Geleceği hayırlı görüyorum” demiş.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 185)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG