21 Ekim 1920

Dördüncü Tevfik Paşa Hükümeti... Yeni Hükümet'in göreve başlaması töreninde İstanbul bayram yerine döndü. Halk Damat Ferit Hükümeti'nden kurtulmanın sevincini yaşıyor. Anadolu ile uzlaşılması ve bu yolla Ankara Hükümeti'ne Sevr Anlaşması'nın kabul ettirilmesi amacıyla İtilaf Devletleri tarafından işbaşına getirilen Tevfik Paşa, Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar işbaşında kaldıktan sonra 4 Kasım 1922'de istifa edecek, böylece İstanbul Hükümeti de tarihe karışacaktır. Tevfik Paşa ilk iş olarak Ankara ile temas kurmanın yolunu arayacaktır.


Tevfik Paşa kabinesi: Başbakan: Eski başbakanlardan Tevfik Paşa, Şeyhülislam (Yeniden): Mehmet Nuri Efendi, İçişleri: Eski başbakanlardan İzzet Paşa, Dışişleri: Eski Bakanlardan Safa Bey, Harbiye: Ziya Paşa, Maliye: Selanik eski Valisi Raşit Bey, Eğitim: Dışişleri eski bakanlarından Mustafa Reşit Paşa, Bahriye: Eski başbakan ve Bahriye bakanlarından Salih Paşa, Danıştay: İçişleri eski Bakanı Mustafa Arif Bey, Bayındırlık: İstanbul Valisi Abdullah Bey, Ticaret ve Tarım: Hüseyin Kazım Bey, Adliye: (Vekaleten) Cemil Molla (27'de Arif Hikmet Paşa), Evkaf: Rıfkı Bey.


Doğu Ordusu'nun sağ kanadı Iğdır yönünde saldırıya geçti. Saldırı planı, Genelkurmay Başkanlığı'nca da uygun bulundu. Plana göre, Karabekir'in komuta ettiği Doğu Ordusu, gerektiği kadar eri silah altına çağırabilecek.


TBMM'nde: Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Bey, köylülerin memurları yerlerinde bulamadığını belirterek öğle tatillerinin kaldırılmasını önerdi. Öneri komisyona gönderildi.


Gizli oturumda bir soru önergesinin görüşülmesi sırasında ordunun çıplak olduğu belirtildi. Fevzi Paşa, kıştan önce bütün orduyu giydirmeyi umduklarını söyledi.


Tokat öğretmenleri, Eğitim Bakanlığı'na bir telgraf çekerek süregelen açlık ve haksızlık nedeniyle görevlerini bıraktıklarını bildirdiler. Geçen beş ay içinde, Çarşamba, Rize, Merzifon öğretmenleri de Meclis Başkanlığı'na ve Eğitim Bakanlığı'na telgraflar çekerek geçen yıldan ve bu yıldan aylarca maaş alacaklarının bulunduğunu bildirmiş ve sorunlarına çözüm bulunmasını istemişlerdi. Bu yıl, maaşlarını alamadıkları için 1 Mart'ta İstanbul İlkokul öğretmenleri de 15 gün kadar sürecek bir greve başlamışlar, gene aynı nedenle İstanbul'da ilkokullar yeni ders yılı başında bir ay geç açılabilmişti.


İngilizlere casusluk suçundan yargılanan Tevfik, Ankara İstiklal Mahkemesi'nin kararıyla asılarak idam edildi. Tevfik, 18 Temmuz'da Ankara'ya gelerek Hükümet'e silah satabileceğini söylemiş, kendisinden şüphelenildiği için 20 Temmuz'da tutuklanmıştı. Adapazarı bölgesinde İngilizler, İstanbul Hükümeti ve Yunanlılar hesabına çalışmalar yapmaktan sanık Karzak Süleyman Paşa da Eskişehir İstiklal Mahkemesi'nce idam edildi.


Alemdar: Dış bir kuvvet, işlerimize karışmamak bahanesiyle müdahale etmezse, İstanbul'u hükümet kuvvetleriyle korumak zorunda kalacağız.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG