21 Mart 1919 Cuma

-Padişah Vahdettin, İngiliz Yüksek Komiserliği kıdemli siyasi memuru Tom Hohler’i görüşmeye çağırdı. Tom Hohler’e verilen mesaj şudur ‘Türkiye’ye Paris Barış Konferansı’nda temsilci bulundurma izni verilmiyor. Türk hükumetinin kendi görüşlerini mümkün olan en yüksek katta güvenilir ve gizli bir kanal aracılığıyla (kastedilen Mr Hohler’dir) İngiliz hükümetine duyurmak istediği‘ bildiriliyordu. Osmanlı Devleti, kendisini temsil etmesi için bir İngilizi görevlendirmek istiyor. Ancak konuyu inceleyen İngilizler, Fransızlardan çekindiler ve Hohler’e böyle bir yetki vermediler. (Samsun’dan önce bilinmeyen 6 ay / Alev Coşkun / syf 288)

-İtalyan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı, Antalya’ya çıkarma yapılacağını bildirdiler. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 180)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG