21 Mayıs 1919 Carsamba

Mustafa Kemal göreviyle ilgili ilk raporunu İstanbul’a gönderdi.


Raporda Dünya Savaşı’na girildiği dönemde bölgede yalnız asker kaçaklarından oluşan bazı çetelerin hırsızlık ve adam öldürme gibi faaliyetlerde bulunduklarını, ancak Rum ve Ermenilerin göç ettirilmeleri sırasında çeteciliğin siyasal bir nitelik aldığı, Rusların da bu çeteleri desteklediğini, ancak İslam çetelerinin kurulmasında siyasal bir amaç bulunmadığını belirtmişti.


Mustafa Kemal bu ilk raporunu ‘Bu durumun gerektirdiği mümkün olan tedbirler alınmıştır.’ diyerek bitirmişti.Onun aldığı önlemlerden biri de Samsun’a güvenilir bir yöneticiyi işbaşına getirmek olmuştu. Bu nedenle ilk aşamada Albay Refet Bele’yi vali vekilliği ile görevlendirmiş, arkasından da hükumete İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Hamit Bey’in (Deli) valiliğe atanmasını önermişti.


(Kaynak: Mustafa Kemal Atatürk / Şerafettin Turan / syf 221)Mustafa Kemal içinde bulunulan duruma ilişkin olarak yaptığı değerlendirmeyi, Anadolu’da görev almayı birlikte kararlaştırdıkları Kazım Karabekir’e bildirerek ona şu telgrafı çekmiştir:


‘Genel durumumuzun almakta olduğu vahim şekilden çok acı duymakta ve üzülmekteyim. Millet ve memlekete borçlu olduğumuz en son vicdani vazifeyi yakından birlikte çalışarak en iyi yapmanın mümkün olacağı kanaatiyle bu son görevi kabul ettim. Bir an evvel size ulaşmak arzusundayım. Beni şimdiden aydınlatmaya yarayacak hususlar varsa bildirilmesini rica eder, gözlerinden öperim kardeşim.’


(Kaynak: Mustafa Kemal Atatürk / Şerafettin Turan / Syf 223)Damat Ferit Mustafa Kemal’in dün yazdığı telgrafa cevaben; İngilizlerin asker çıkarmalarının Mondros Antlaşması’nın (Bakınız 30 Ekim 1918) 7.maddesine dayandığı görüşünü savunmuş, ‘Bununla birlikte gereken girişimlerin yapılması doğaldır.’ demişti. Saraya ve hükumete göre girişim protestodan öteye geçmediğinden sadrazam ile görüş ayrılığı görevinin ilk gününden başlamış demekti.


(Kaynak: Mustafa Kemal Atatürk / Şerafettin Turan / syf 220)


Yunanlılar yerli Rumların hayatlarının tehlikede olduğunu ileri sürerek Menemen’i işgal ettiler.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 264)


İzmir İşgal Kuvvetleri Komutanı Zafiriu, Türk subaylarının aileleriyle birlikte İzmir’i terk etmelerini yeniden istedi. Ali Nadir Paşa ne yapmaları gerektiğini Savaş Bakanlığı’ndan sordu. Bakan Şevket Tuğut Paşa mecbur kalırlarsa Manisa-Turgutlu yönüne çekilmeleri karşılığını verdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 265)Alemdar’da Rafi Cevat (Bakınız 6.Şubat.1919) : ‘İngilizleri istiyoruz. Türkler kendi güçleri ile adam olamaz. İngilizler elimizden tutarak bizi kurtaracak.’


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 265)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG