21 Ocak 1919 Salı

-Padişah Vahdettin, eniştesi Damat Ferit’i İngiliz Yüksek Komiserliği’nde istihbarat görevlisi Mr Hohler’e gönderdi. Padişahın İngilizlerin arzularını yerine getirmek istediğini, ancak tutuklanması istenen kişilerin ülkenin ‘En büyük ve güçlü örgütü olan İttihat ve Terakki’ye mensup olduklarını, İttihat ve Terakki’nin karşıt bir tepkisinden çekinildiğini, böylesi bir durum karşısında İngilizlerin tutumunun öğrenilmek istediğini bildirdi. Padişah açıkça İngilizlerden güvence istiyordu. İngilizler de padişaha çekinilecek bir şey olmadığını ve kendisinin ve padişahlığının Büyük Britanya devletinin güvencesi altında olduğunu bildirdiler.

(Samsun’dan önce bilinmeyen 6 ay / Alev Coşkun / syf 175)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG