22 Ekim 1920

Mustafa Kemal, Sovyet Dışişleri Bakanı Çiçerin'in 3 Haziran tarihli mektubuna cevap verdi. İnsanlığın kurtulması uğrunda Rus milletinin katlandığı fedakarlığı övdü. "Bir yandan Batı'nın işçi sınıfı, öte yandan Asya ve Afrika'nın köleleştirilmiş halkları, milletlerarası sermayenin kendilerini yıkmak ve efendilerine büyük çıkarlar sağlamak için köle durumuna getirmek istediğini anladığı ve sömürge politikasının işlediği suç, dünya işçilerince kavrandığı gün, burjuvazinin kuvveti sona erecektir" dedi.


Fransızlar Antep'i bombalamaya devam ediyor. Milli kuvvetler, erzak getiren Fransızlarla Nafak Boğazı'nda çarpıştılar; un, şeker, pirinç, ve başka yiyecek maddeleri ele geçirildi. Antep'te boş fişekleri doldurmak üzere bir imalathane kuruldu. Fransızların iki alaya yakın bir kuvveti, Tarsus kuzeyinde milli kuvvetlere karşı bir keşif saldırısı düzenledi: Karadirlik Savaşı


Robeck'ten Curzon'a: Son altı aylık olaylara toplu bakış: Ferit Paşa başarılı olamadı. Anadolu'da Ankara Hükümeti duruma hakim. İstanbul Hükümeti'nin durumu gittikçe kötüleşti. Son zamanlarda Ferit Paşa'yı Padişah'tan başka destekleyen kalmadı. Padişah zayıf karakterli. Ferit İngiliz taraftarlığında samimi. Şimdi ana dava barışçı yolla Anadolu'nun yola gelip gelmeyeceği. Gönderilecek kurul haşan sağlamazsa, İtilaf Devletleri'nin yeni bir hareket planı hazırlamaları gerekecek.


Alemdar'da R. Cevat: Yeni Hükümetin Anadolu ile uzlaşma taraftan olduğu görülüyor. Ankara Hükümeti, varlığını Sevr'in değiştirilme isteğine borçludur. Ankara işini halletmek için, devletler Sevr'de değişiklik yaparlar mı? Sanmıyoruz. Yeni hükümette umudumuz İzzet Paşa'nın kişiliğindedir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG