top of page

22 Haziran 1921

İngiliz Hükümet toplantısında, Harington'un Mustafa Kemal'le görüşme isteği yeniden ele alındı. Harington'a şu talimatın verilmesi kararlaştırıldı: "Mustafa Kemal istiyorsa, kıyıdaki bir yere çağırıp görüşün. Daha önce Ankara'nın Bolşevikler ile İtilaf Devletleri'ne karşı tutumu konusunda bilgi toplayın.


Kesin bir tehdit mesajı sunmayın. Bolşeviklerle İtilaf Devletleri arasında seçim yapması konusunda uyarın." Durum Paris ve Roma elçilerine de bildirilerek, Fransa ve İtalya'nın durumdan haberdar edilip imzalarının alınması istendi. Fransa ve İtalya, buna olumlu cevap verecekler, yazışmalar 10 gün kadar sürecek, ancak Mustafa Kemal'le Harington'un görüşmesi mümkün olmayacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Yunanistan Başbakanı Gunaris, İngiltere'yi bizzat ikna etmek istiyor. İzmir'de savaş hazırlıkları içinde olan Başbakan'ın ve Dışişleri Bakanı'nın Londra'ya gelmek istediği, Yunanistan'ın Londra temsilcisine, onun tarafından da İngiliz Hükümeti'ne bildirildi. İngilizler, arabuluculuk önerilerini yaptıkları bir sırada bu isteği biraz soğuk karşıladılar. 25 Haziran'da kısa ve olumsuz bir cevap verecekler.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


İngiltere'nin Sofya Elçisi, Dışişleri Bakanı Curzon'a, Mustafa Kemal ile Bolşevikler, Bulgar komitacılarıyla birlikte Trakya'da karışıklık çıkarırlarsa bundan Bulgaristan'ın da sorumlu tutulacağı yolunda Kral'a yapılan uyarının etkisini gösterdiğini, Kral'ın komitacılarla görüşme yapan Kemalistler olursa sınır dışı edileceği, Vama'dan ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye yapılan silah kaçakçılığı konusunda etkili tedbir alacağı konusunda güvence verdiğini, Cevat Abbas'la ilişki kurulmadığını bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Kuvayı İnzibatiye'de teğmen rütbesiyle Milli Kuvvetler'e karşı çalışmış olan Saff et Nezihi, Ankara İstiklal Mahkemesi'nin dünkü kararıyla Koyunpazan'nda büyük bir kalabalık huzurunda idam edildi. Kuvayı İnzibatiye, geçen yıl Meclis'in açıldığı sıralarda İstanbul'da Damat Ferit Hükümeti tarafından maaşlı gönüllülerden kurulmuş ve Adapazan-İzmit yöresinde Milli Kuvvetler'le yaptığı çarpışmalarda perişan edilmişti. İstiklal Mahkemesi, Türkiye uyruklu olduğu halde Yunan ordusunda çarpışan bir Rum'un idamına karar verdi


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Hakimiyeti Milliye : Afgan Elçiliği'nde Elçi Sultan Ahmet Han'la görüşme: Elçi, bize bir milletin kardeş sevgisini getirdi. "Büyük Millet Meclisi tarihe altın harflerle yazılacaktır, Afganlılar Türkiye'ye büyük saygı duyuyorlar"dedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page