22 Kasım 1918 Cuma

.

-Mustafa Kemal padişahla görüştü. Meclisin kapatılacağına ilişkin haberler üzerinde durmaya çalışan Mustafa Kemal’in sözlerini kesen Padişah ona şu soruyu yöneltmişti:

‘Ordunun kumandan ve subayları eminim ki seni çok severler. Bana teminat verir misin ki onlardan bana bir fenalık gelmeyecektir? Yalnız bugünden bahsetmiyorum, bugünden ve yarından! Siz akıllı bir komutansınız. Arkadaşlarınızı aydınlatacağınızdan ve kendilerini yatıştıracağınızdan eminim.’

diyerek aslında komutanların kendisine ya da saltanata karşı herhangi bir girişimde bulunacakları kuşkusu taşıdığını yansıtmaktaydı.

(Mustafa Kemal Atatürk / Şerafettin Turan / syf 185)

-İngilizler, basın ve mektuplara sansür koydu.

-İngilizlerle Fransızlar arasında İstanbul’daki üstünlük yarışı devam ediyor. General Wilson’a İngilizler Fransız Doğu Orduları Komutanı D’esperey’i tanımaması emrini verdiler.

(Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 37)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG