22 Kasım 1919 Cumartesi

Sivas’ta komutanlar ve Temsil Kurulu üyeleri Bekir Sami’nin evinde toplandı­lar. Millet Meclisi de olumsuz bir karar alırsa ne yapılacağına ilişkin hareketli tartışmalar oldu. Ali Fuat Paşa, eski görüşlerini tekrarlayarak derhal ihtilal du­rumuna geçmeyi ve Mebusları İstanbul’a göndermemeyi önerdi. Karabekir buna karşı çıktı.


Temsil Kurulu, Doğu Anadolu merkez kurullarına, Temsil Kurulu’nun giderleri için kararlaştırılmış ödeneğin gönde­rilmesini yazdı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 242)


Tevfik Paşa, İngiliz Yüksek Komiseriyle görüştü. “Padişah’tan başlayarak bütün Türkler İngiltere ile dostluk isterler” dedi. Yüksek komiser: “Barış şart­ları çok ağır olacak, boş ümitlere kapılmayın!” cevabını verdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 242)


Türk milli istekleri hakkında bilgi edinmek üzere, Fransız Hükümeti’nce görevlendirilen Picot, Sivas’a gitmek üzere Beyrut’tan ayrıldı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 243)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG