23 Eylül 1919 Salı

13 Eylül’de açıla İkinci Nazilli Kongresi kararları, Alaşehir Kongresi (8-25 Ağustos) kararları benimsendi. Bir Temsil Kurulu seçildi. Kurulun görevleri: Cephe ile gei hizmetler arasında aracılık yapmak, bağış toplamak, Yunanlıları bölgeden çıkarmak için savunma giirşimleir ve siyasi girişimlerde bulunmak, silahı elden bırakmamak. Kongre, ellerinde yeterli bilgi olmadığı gerekçesiyle İstanbul’la ilişiğin kesilmesi kararını alamadı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 126)


Hükumet, Anadolu’da silahlı çatışmalar olduğu yolundaki havadisleri yalanlayarak, bunları yaymaya devam edenlerin şiddetle cezalandırılacağını açıkladı. Mondros Ateşkes Anlaşması’na göre İtilaf Devletleri, Türkiye’de karışıklık çıkan herhangi bir yeri işgal etme yetkisini taşıyorlar.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 126)


Binbaşı Noel, Bağdat ve İstanbul’daki İngiliz Yüksek Komiserlerine çektiği telde, Mustafa Kemal hareketi ciddileşirse Türk Hükumeti’nin Kürt bölgelerine Bedirhanları ve başka bazı Kürtleri vali ve mutasarrıf olarak atamasını sağlayarak onlardan İngilizlerin yararlanabileceğini bildirdi.


Albay Meinertzhagen’den Curzon’a: Mustafa Kemal Türkleri, Arapları, Kürtleri birleştirerek yabancıları yurdundan atmaya çalışıyor.


Robeck’ten Curzon’a: İstanbul hükumeti pek güç bir durumda. Fransız Komiseri ile birlikte, ateşkesin bir an önce sona erdirilmesi ve İtalyanlarla Yunanlıların Anadolu’yu boşaltmaları görüşündeyiz. Başbakan’ın, Mustafa Kemal’le görüşme üzere Anadolu’ya gitmesine karşı çıkmıyoruz.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 127)


ABD Cumhurbaşkanı Wilson, yaptığı bir konuşmada ‘zavallı’ diye nitelediği Ermenistan halkı için Amerika’nın sempatisini belirtti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 127)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG