23 Eylül 1920 Perşembe

İkinci Yozgat Ayaklanmasının bastırılmasına devam ediliyor. İkinci Kuvayı Seyyare de Akdağmadeni yöresinde Aynacıoğulları, Küçükağa ve Katil Mustafa çetelerini kovalamağa başladı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Damat Ferit Paşa, iktidarının son günlerini yaşıyor. Son bir tedbir olarak genel af ilanını tekrarlıyor. Buna göre, Kemalist önderler dışında 10 gün içinde hükümete bağlılık bildirenler affedilecekler. Bu af bildirisine karşı olanlar 19'da Hükümet'ten istifa etmişti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Antep Fransız Birlikleri Komutanı Albay Andrea, Kuvayı Milliye Komutanı Ozdemir Bey'e teslim olması için yeni bir mektup gönderdi. Mektupta "Son söz bizde kalacak. Kendi menfaatını anlamaktan aciz bir halkı, direnişe sevk etmek nedir? Herkese hürriyet bahşedeceğiz...’ denildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Rusya'nın Tuapse kentinden Trabzon'a dün getirilen silah ve mühimmat "Rumların ve vatan hainlerinin" haberi olmasın diye geceleri gizlice ambarlara yerleştiriliyor. Genelkurmay Başkanı İsmet Bey, silahların doğrudan İnebolu'ya gönderilmesini istedi ve buradan Batı Cephesi'ne nakledileceğini Trabzon Valiliği ve 3.Tümen Komutanlığı'na bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Daha sonra Mücahit, Muharip, Felah Grubu adlarını alacak olan gizli Hamza Grubu kuruldu. Genelkurmay'ın emriyle, Kurmay Yüzbaşı Neşet Bey'in başkanlığında çalışmaya başlayan grubun görevi, Yunan ordusunun teşkilatı ve harekatı hakkında bilgi toplamak, ordu için satınalmada bulunmak, Anadolu'ya subay göndermek, Anadolu harekatı aleyhindeki çalışmaların koğuşturulması, casusların yakalanması...


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Kazım Karabekir, Genelkurmay Başkanlığı'na Sarıkamış'a hareketin 27 Eylül'de başlayacağını, harekete aşiret alaylarının da katılacağını haber verdi. Hareket daha sonra 28'e ertelenecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Yüksek Komiser Robeck'ten, Dışişleri Bakanı Curzon'a:


Damat Ferit, milli hareketi bastırmak için yüksek komiserlerden 15 bin kişilik asker ile 25.000 kişilik jandarma kuvveti kurulmasına izin, İtilaf Devletleri'nin el koydukları silahların geri verilmesini, asker taşımak için gemi, subaylar ve 25 milyon borç istiyor.


Curzon'dan Robeck'e:


15.000 kişilik bir kuvvet kurmasına itirazımız yok.


Baştercüman Ryan'ın raporu:


İngiltere, Kemalistlere ve Bolşeviklere karşı Kürtleri kullanabilir. Yunanlılara ölçüsüz tavizler vereceğimize, daha çok iç isyanlara güvenelim. İstanbul Hükümeti, hemen hemen iflas etti. Milliyetçilerin de bazı iç tartışmalar sebebiyle zayıfladığı sanılıyor. Tek ümidimiz, Tevfik Paşa Kabinesi ile barış anlaşmasının tasdik edilmesidir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Açıksöz'de Enver Kemal, İstanbul'u anlatıyor. Matbuat hayatı, toplum hayatı gibi sönük. Okullarda öğrenci mevcudu azalıyor. Öğretmenler görevi bırakıyor. Müthiş bir ilmin sukutuna doğru hızla yol alınıyor. Umumi hayatı buhranlı, ızdıraplı bir şekil almış olan İstanbul, hüzün ve meyusiyet ile uzak ufuklardan ümit ve kurtuluş bekliyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Milli Mücadele Dönemi İstihbarat Faaliyetleri Örnek Olay İncelemeleri kitabında Serdar Yurtsever anlatıyor:


Meclis’in toplanmasından sonra başta İstanbul olmak üzere, ülkenin her tarafındaki gizli direniş gruplarının tek bir merkezden, Ankara’dan yönetilmesi kararlaştırılmıştır. Böylelikle, Anadolu’ya subay, silah, cephane ile malzeme göndermek ve istihbarat yapmak amacıyla, EHUR’a bağlı olarak 23 Eylül 1920 tarihinde İstanbul’da Hamza Grubu kurulmuştur.


Hamza Grubu’nun ilk teşkilatlanmasının üç şube haline yapıldığı görülmektedir. Yüzbaşı Seyfettin (Akkoç)’un sorumluluğunda bulunan ve istihbarat, matbuat, propaganda konularıyla ilgili birinci şube (Kod Adı: Yıldız), aynı zamanda Grubun amiri olan Yüzbaşı Neşet Bey sorumluluğunda bulunan ve askeri personelin sevki ile subay ve kurye temini işleriyle meşgul olan ikinci şube (Kod adı: Ay), Yüzbaşı Şakir Muzaffer Bey sorumluluğunda bulunan ve mühimmat, sanatkar temini ile mühimmat sevkiyatlarını ifa eden üçüncü şubelerinden (Kod adı: Güneş) müteşekkildir.


(Kaynak: Milli Mücadele Dönemi İstihbarat Faaliyetleri Örnek Olay İncelemeleri / Serdar Yurtsever / Syf 58)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG