23 Haziran 1919 Pazar

Dahili Nazırı Ali Kemal Bey tüm illere gönderdiği bir genelgeyle Mustafa Kemal’in genel siyasal durumu yanlış değerlendirdiği ve Ordu Müfettişliği’ni başaramadığı için İngilizlerin isteği üzerine azledildiğini bildirerek ‘Dahili Nezareti’nin size kesin emri, o kişinin görevinden azledilmiş olduğunu bilmek, kendisiyle hiçbir resmi muameleye girişmemek ve hükumet işlerini ilgilendiren hiçbir isteğini yerine getirmemektir.’ diyebiliyordu.


Dahiliye Nazırı Ali Kemal’in bu tavrı aslında kişisel olmayıp, Vekiller Heyeti’nin aldığı karar üzerineydi.


Mustafa Kemal, Ali Kemal’in 23 Haziran tarihli genelgesini yani görevden azledildiğini 25 Haziran’da Sivas’ta bulunan İbrahim Tali Bey’in şifreli telgrafından öğrendi.


(Kaynak: 1919 Başlangıç / Orhan Çekiç / Syf 229)


Yunan kuvvetleri, İzmir’in Kirazlı ilçesini işgal ettiler.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 340)


Venizelos, Yunan İşgal Kuvvetleri komutanına ilerleme emri verdi: Bandırma-Soma-Akhisar tren hattı ele geçirilsin. Aydın kesinlikle elde tutulmalıdır. Menderes Vadisi, bizim için hayati öneme sahiptir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 340)


İngiliz Yüksek Komiseri Calthrope, Mustafa Kemal’in görevine son verdirdikten sonra, durumla ilgili raporunu hükümetine bildirdi. ‘Mustafa Kemal iyi niyetle atanmıştı. Samsun’a vardıktan sonra kendisini milli ve yabancılara düşman bir merkez yaptı. Dönme emrine uymadı. Rauf da tehlikelidir. En önemli mesele barışı mümkün olduğu kadar çabuk yapmaktır.’ Calthrope’un raporunda okunan not: ‘Mustafa Kemal, Malta’ya götürülmelidir.’


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 341)


Mustafa Sabri Efendi başkanlığında toplanan Hükumet, Yüksek Komiserlerin savaş yıllarında konulan gümrük vergilerinin kaldırılması isteğini görüştü. Hazinenin olağanüstü sıkıntı içinde bulunması nedeniyle bunun mümkün olmadığını kararlaştırdı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 341)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG