23 Kasım 1919 Pazar

16 Kasım’da başlayan Sivas toplantısı devam ediyor. Bugünkü görüşmelerde, çeşitli yerlerden gelen raporlar okundu. Hükumet yurdun önemli bir parçasını terk ederse, orada geçici hükümet kurma karan alındı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 244)


Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Antep Şubesi, mahalli hükumete kuruluş bildirisini vererek açıktan çalışmaya başladı. Derneğin kurulması için Mustafa Kemal’den gelen genelgeler, Mutasarrıf Celal Bey tarafından hasır altı edilmiş, Tahrirat Müdürü Ragıp Bey’in ön ayak olmasıyla Belediye’de yapılan toplantıda, An­tep Müftüsü, Mustafa Kemal’in arkasından gidilemeyeceğini söyleyince giri­şim sonuçsuz kalmıştı. Eşraftan hayır gelmeyeceğini anlayan gençler, derneği, Belediye Hekimi Hamit (Uras) Bey’in başkanlığında kurdular. Derneğe daha sonra Antep ileri gelenlerinden birçoğu da kaydolacak, bunlar yemin de ede­cektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 244)


Delhi Hilafet Konferansı’nda, Türkiye ile ilgili Müslüman direnişini destekle­dikleri için, Hindulara teşekkür edildi. Gandhi, buna karşılık şunları söyledi: “80 Milyon Müslüman acı çekerken 220 milyon Hindu buna nasıl dayanabi­lir?”


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 242)


Peyam’da Ali Kemal: İttihatçıların kılıç artıkları eline geçersek hiç şüphesiz bizi asarlar... (Ali Kemal, Büyük Zaferden sonra İzmit’te, Nurettin Paşa tarafından linç ettirilerek öldürülecektir!)


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 243)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG