23 Ocak 1920 Cuma

Ankara, Cemal ve Cevat Paşaların istifa ettirilmesi olayının arkasını bırakmı­yor. Mustafa Kemal, Rauf Bey’e gönderdiği yazıda, milletin haklarını koruyamayan Hükumet’in güvensizlik oyu ile düşürülmesini, milletin güvenini ka­zanmış bir hükumetin işbaşına getirilmesini istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 340)


Savaşın üçüncü gününde Kılıç Ali, 400 kadar mevcudu ile Maraş’a yetişti. Karargâhını kentin 10 km. doğusunda Arapkirli Çiftliği’nde kurdu. Maraşlılara bir bildiri yayımlayarak “düşmanı şehirden çıkaracağız” dedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 340)


Mehmet Akif, Balıkesir Zağanos Paşa Camii’nde Cüma namazından sonra ka­labalık bir topluluğa hitaben yaptığı konuşmada, düşmanların bölme çabaları­na karşı halkı birliğe ve mücadeleye çağırdı. İzmir’e Doğru Gazetesi Başyazarı Mustafa Necati ve Yazı İşleri Müdürü Vasıf Çınar’ın isteği ile yapılan konuşma, halkı heyecanlandırdı ve duygulandırdı. Akif, Nisan sonlarında İstan­bul’dan Anadolu’ya geçtikten sonra da Ankara, Kastamonu, Burdur, Antalya, Konya, Afyon’da konuşmalar yapacak, halkı İslam için istilacılarla çarpışmaya çağıracaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 340)


Osmanlı Matbuat Gemiyeti’nin yıllık kongresi başladı. Divan başkanlığına İs­tanbul Mebusu Dr. Adnan (Adıvar), Başkan vekilliğine Selim Sırrı (Tarcan), kâtipliklere Necmettin Sahir, Halil Lütfî, Arif Oruç Beyler getirildi. Derneğin adındaki Osmanlı kelimesi Türk olarak değiştirildi. Kongre 30’da sona erecek.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 340)


Konya hükümet alanında yapılan büyük bir mitingde, İtalyanların İngiliz bas­kısıyla öğüt Gazetesi’ni kapatması protesto edildi. Si­vaslI Ali Kemali konuşmasında “Bugün öğüt’ü kapatmışlarsa, yarın başka bir Öğüt çıkacak, bizi asla susturamayacaklardır” dedi, öğüt, bir süre Halka öğüt olarak çıkacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 340)


Mustafa Kemal, demek şubelerine gönderdiği genelgede, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin çektiği telgraflardan ücret alınmayacağı yolun­da ki Hükumet kararını hatırlattı, aksine hareket edenlerin Temsil Kurulu’na bildirilmesini istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 340)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG