top of page

24 Ağustos 1919 Pazar

Mustafa Kemal, toplantı halinde bulunan Alaşehir Kongresi’ne bir kutlama telgrafı göndererek, toplantının bütün Doğu illeri halkı üzerinde pek içten bir etki yaptığını bildirdi. 8 Ağustos’ta açılan kongre yarın sona erecek.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 66)


Mustafa Kemal, Erzurum’dan ayrılmadan önce annesine uzunca sayılabilecek bir mektup yazıp neler yaşandığını anlatıp, hakkında çıkarılan dedikodulara inanmamasını, Meclis-i Mebusan’ın güven içinde toplanmasını beklediklerini, bu gerçekleştirildikten sonra İstanbul’a döneceğini anlatmıştır: ‘... daha İstanbul’da iken yabancı kuvvetlerin devleti, milleti fevkalede sıkıştırmakta ve millete hizmet edebilecek ne kadar adamımız varsa cümlesini hapis ve tevkif ve bir kısmını Malta’ya sürüp eziyet etmekte pek ileri gidiyorlardı. Bana her nasılsa ilişmemişlerdi. Fakat 3.Ordu Müfettişi olarak Samsun’a ayak basar basmaz İngilizler benden şüphelendiler. Hükumete benim gidiş sebebimi sordular. Nihayet İstanbul’a getirilmemi talep ve bunda ısrar ettiler. Hükumet beni aldatarak İstanbul’a getirmek ve İngilizlere teslim etmek istedi. Bunun derhal farkında vardım. Ve bittabii kendi ayağımla gidip esir olmak doğru değildi. Padişahımıza hakikati yazdım. Ve gelemeyeceğimi arz ettim. Zat-ı şahane de evvela bunu uygun gördü. Fakat daha sonra İngilizlerin baskısı çoğaldı. Nihayet o da İstanbul’a dönmemi irade etti. Bu suretle artık resmi makamımda kalmaya imkan göremediğim gibi, askerliğimi muhafaza ettikçe İngilizlerin ve hükumetin hakkımdaki ısrarına karşı konulamayacaktı. Bir tarafından bütün Anadolu halkı tekmil millet hakkımda büyük bir sevgi ve itimat gösterdi. (Seni bırakmayız dediler.) Hakikaten vatan ve milletimizi kurtarabilmek için yegane çare askerliği bırakıp serbest olarak milletin başına geçmek ve milleti yekvücut bir hale getirmekle ortaya çıkacak kudret ve milli hareketi iyi kullanmaktan başka çare düşünülmüş değildi. Dolayısıyla ben de böyle yaptım. Elhamdülillah başarılı da oluyorum. Pek yakında maddi neticeyi bütün dünya görecektir. Ben bu şekilde hareket edince İngilizler derhal yalvarmaya başladı. Ve beni kazanmaya çalıştı. Her şeyi inkar ettiler. Ve bütün kabahati bizim hükumete attılar. Hakikaten hükumette benimle uğraşmak istedi. Fakat kuvveti buna elverişli gelmedi. Ve gelemez. Daha bir zaman bu şekilde Anadolu içinde çalışmakla her şey hallolacaktır. Yakında Meclisi Mebusan toplanacak ve meşru bir hükumet iktidar mevkiine geçecektir. Ben de ihtimal o zaman İstanbul’a geleceğim. Sıhhat ve afiyetimi, katiyen hiç merak ve endişe etmeyiniz. Ben bir kaç güne kadar bir kongre için Sivas’a gideceğim. Tekrar Erzurum’a döneceğim. Tekrar ediyorum. Her işittiğinize önem vermeyiniz. Pekala bilirsiniz ki ben ne yaptığımı bilirim. Netice görmeseydim başlamazdım.’

Mustafa Kemal annesine yazdığı bu mektupta sivil kıyafetlerini göndermesini de istemiştir.


(Kaynak: Fikrimizin Rehberi / Erol Mütercimler / Syf 590)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page