24 Ağustos 1920 Salı

Moskova'da 13 Ağustos'ta başlayan Türk-Sovyet görüşmeleri tamamlanarak dostluk ve yardım anlaşması parafe edildi. Türkiye, Ermenilerin Doğu Anadolu'da bir kısım topraklara yerleştirilmesi konusundaki Sovyet isteğini kabul etmedi. 16 Mart 1921 'de imzalanacak anlaşmaya göre, taraflardan her biri, diğerine zorla kabul ettirilmek istenen bir anlaşmayı tanımayacak, Çarlık ile Türkiye arasında yapılmış anlaşmalar geçersiz sayılacak, iki ülke arasında demiryolu anlaşmasının sağlanması için tedbir alınacak, Boğazlar, kesin olarak Türkiye'nin egemenliğinde olacak.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 186)


Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma, İçişleri ve Maliye bakanlıklarına yazısında, bundan sonra gönüllü birlik kurulmamasını, mevcut gönüllü birliklerin kadroya bağlanmasını istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 186)


Mustafa Kemal, Bitlis'te Küfrevioğulları'ndan Şeyh Abdülbaki Efendi'ye yazdığı mektupta, kendisine yerel durum hakkında sık sık bilgi verilmesini ve halkın aydınlatılmasını rica etti. Mustafa Kemal, orada alınması gerekli tedbirlerle ilgili görüşünü Abdülbaki Efendi'ye 27.2.1922 tarihi bir mektubuyla bildirecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 186)


Genelkurmay'ın izniyle Hamza Grubu İstanbul'da çalışmaya başladı


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 186)


VENİZELOS ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER


Eleftherios Venizelos ( 1964 – 1936 ) 1897’de Girit adasının Yunanistan’a bağlanması için Osmanlı Devleti’ne karşı çıkan isyanın lideridir. İsyan Osmanlı tarafından bastırılmıştır. Fakat Avrupa devletlerinin araya girmesi sonucu Girit’in özerkliği tanınmış ve Venizelos da özerk yönetimin Adalet Bakanı olmuştur. 1912’de başlayan Balkan Savaşlarında Osmanlı Devletinden Başbakan olarak intikamını almıştır. 1. Dünya Savaşına da Osmanlı ve Türk karşıtı politikası dolayısıyla Venizelos, Kral Konstantin’e rağmen Yunanistan’ın İtilaf Devletleri yanında savaşa girmesini sağlamıştır. Lloyd George, Başkan Wilson ve Clemenceau’nun “Yunanlıların İzmir’i işgal etmesine izin veren” kararına içtenlikle sarılmış, Sevr’in uygulanmaya konması için Yunan askerlerini tahsis etmiş ve bu yüzden 1920 seçimlerini kazanmıştır.


26 Eylül 1922’deki İhtilal Komitesinin darbesinden sonra Komite’nin teklifini kabul ederek, Yunanistan’ın Lozan’daki temsilcisi olmuştur. 1923!de tekrar Başbakan olan Venizelos 1930’ da Yunanistan’ın Türkiye’ye yakınlaşmasını sağlamış ve Yunanistan’daki darbelerle uğraşırken ölüp gitmiş bir kişidir.


Yani Gün, Venizelos’u İtilaf Devletleri hesabına savaşa sürüklemek göreviyle İngilizler tarafından iktidara getirilmiş, Kral Konstantin’i Krallıktan vaz geçirmeye zorlamış, İngilizlerden sürekli yardım almış, açıktan açığa İngilizler tarafından tahtına oturtulmuş bir şahıs olarak görmektedir. Venizelos’a sıkılan kurşunları, savaş karşıtlığı olarak yorumlamaktadır. Atina’da suikast girişiminden sonra karışıklıklar başlamıştır. Venizelos karşıtlarının dükkanları, mağazaları ve evleri yağmalanmış, Venizelos karşıtı subaylar Trakya’ya gönderilmiş, Kral Konstantin taraftarı olduğu iddia edilen subaylar tutuklanmıştır.


(Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu’da YENİ GÜN / NURETTİN GÜLMEZ / 199 – 200)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG