24 Ekim 1919 Cuma

Pazartesi günü başlayan İkinci Bozkır Ayaklanması devam ediyor. İsyancılar, Suğla Gölü yakınlarında Yarbay Arif kuvvetlerine bir baskın düzenlediler. Adapazarı bölgesinde başkaldırma girişi­minde bulunan Manyaslı Bekir bastırıldı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 190)


Mustafa Kemal, Cafer Tayyar Bey aracılığıyla Arif Bey’e çektiği telgrafta, top­rak bütünlüğü ve bağımsızlık amacına engel olabilecek düşmanların, İngilizler ve onlarla birlikte hareket edebilecek olan Fransızlar olduğunu belirtti: Bulgar­ların da aynı düşmanlardan şikâyetçi olabileceğini bildirerek, bu nedenle Bul­garlarla ilişki kurulmasını istedi. Mustafa Kemal, Bulgarların Kolçak Rusya’sıyla birleşme eğiliminin gelecekteki Türk çıkarlarına uygun düşmeyeceğini de ekledi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 190)


Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası’nın çağrısı üzerine çeşitli fabrika ve atölyelerden iki bin kişi Şehzadebaşı Ferah Tiyatrosu’nda bir toplantı yaptı. İş­çi mebuslar seçilmesi gereği üzerinde duruldu. Numan Usta “Ey ameleler,, eğer dünyada insan gibi yaşamak istiyorsanız birleşin!” dedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 190)


Ankara Valiliği konusu, Hükümet’le Temsil Kurulu arasında sorun olmaya devam ediyor. Mustafa Kemal, Harbiye Bakanı Cemal Paşa’nın 21 tarihli yazısına cevap vererek, Ziya Paşa’nın şimdilik Ankara’ya gönderilmemesini istedi. Ankaralıları, Ziya Paşa’yı kabul etmeleri konusunda ikna edemediklerini ileri sürdü. Mustafa Kemal, 20. Kolordu Kumandan Vekili Yarbay Mahmut Bey’e gönderdiği yazıda da, halkın, belli bir programa bağlı değilmiş gibi Hükümet’e ayrı ayrı başvurmasını, Hükümet’in istifa tehdidine karşı da Cemal Paşa’dan gelecek cevaba göre hareket edilerek gerektiğinde fedakârlık yapılmasını istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 190)


İstanbul’da Türk ocağı Kongresi başladı. Kongre başkanlığına Şair Mehmet Emin Bey (Yurdakul) seçildi. Kongre 31 Ekim’de sona erecek.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 190)


Mustafa Kemal, gece (24/25) Amasya’da, Tasviri Efkâr Gazetesi adına Ruşen Eşrefin sorularını cevaplandırdı: Dünya; milletimizin hayatına ya saygı göste­rip bağımsızlığım tanıyacak ya da son topraklarımızı, son insanlarımızın kanıy­la sulayacağız. İttihat ve Terakki, siyasetiyle de iflas etti. Onlar istilacı bir siya­set güttüler, oysa kendi toprağımız bakıma muhtaçtı. Amacımız, bu memleketi emperyalizm ve sömürgeleştirme siyasetiyle istilaya, parçalamaya çalışan ya­bancı saldırgan güçlere çiğnetmemek...


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 190)


15 Ekim’de İstanbul’dan ayrılmış olan Harbord Kurulu, Paris’e vardı. Türki­ye’de Ermeni sorununu incelemek üzere Başkan Wilson tarafından gönderileri Harbord 2 Eylül’de İstanbul’a gelmiş, Anadolu’da ve Kafkaslarda incelemeler­de bulunmuştu. Paris’ten gönderilen haberde, Harbord’un bütün Türkiye üzerinde mandaya taraftar olduğu, ancak kurulundaki askerlerin buna karşı çıktığı belirtildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 190)


Sait Molla’nın Fru’ya mektuplarından: Sivas olayını nasıl buldu­nuz efendim? Ali Kemal’le işbirliği halindeyiz. Mustafa Kemal’e yumuşak dav­ranalım ki İstanbul’a gelsin...


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 190)


İstiklal: Millî Ahrar Fırkası, Times’ta ki yazılarında Türkiye’yi savunan Ingiliz milletvekili Herbert’e teşekkür yazısı gönderdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 190)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG