24 Mart 1920 Çarşamba

Damat Ferit Paşa, saraya çağrılarak yeni Hükümeti kurmakla görevlendirildi. Salih Paşa Hükümet’i 2 Nisan’da istifa edecektir. Hürriyet ve İtilafçıların iç an­laşmazlıkları nedeniyle Damat Ferit, beşinci hükümetini 5 Nişan’da kurabile­cektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 445)


Mustafa Kemal, 3, 13 ve 20. Kolordu komutanlıklarına, millî harekete devam edildiği takdirde Adana halkının silahlanabileceğini, bunun, Fransızların Adana’yı boşaltmalarını çabuklaştırabileceğini bildirerek, Şubat tarihli Adana millî hareket planının çabuklaştırılmasını istedi. Durum, 26 Mart’ta Silifke Mutasarrıflığı aracılığı ile Kuvayı Milliye Komutanı Emin Aslan Bey’e de bil­dirilecek.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 445)


Mustafa Kemal, Anadolu’ya kaçan ve şimdi İzmit Yaylası’nda tehlike içinde olanları kolordulara bildirdi. Bunlar, Celalettin Arif Bey, İsmail Fazıl Paşa, İs­met Bey, Miralay Kâzım, Binbaşı Saffet, Cami Bey, Adnan Bey, Halide Edip Hanım, Trabzon Mebusu Hüsrev Bey, Süreyya Bey, Reşit Bey ve Rıza Bey.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 445)


İngiliz Savaş Bakam Winston Churchill, Başbakan L. George’u uyardı: Türki­ye’yi gerçekten temsil eden bir yönetim sağlamaya çalışarak onunla uzlaşmaya varılmalıdır. Şimdiki biçimiyle Türk barış anlaşması, ancak sürekli kargaşalıklara yol açabilir. Türkiye ile ilgili politikanızdan endişe duyuyorum.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 445)


Samsun’daki Ingiliz temsilcisi Kaptan Perring, 15. Tümen Kumandanlığı’ndan, 17 Mart’ta Amasya’da tutuklanan Yüzbaşı Forbes’in serbest bırakıl­masını istedi. Tümen Komutanı İsmail Bey, bu isteği 3. Kolordu’ya bildirerek şu görüşleri ekledi: İngilizler işgal ettikleri yerleri boşaltmışlar. Hükümet işba­şında. Savaş olursa millî kuvvetler bir günde dağılır. Forbes serbest bırakılmalı­dır. Kolordu, Mustafa Kemal’in görüşünü sordu. Cevap: “Serbest bırakmayınız.” Forbes, muhafaza altında ve halkın aleyhte gösterileri arasında Sam­sun’a gönderilecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 445)


Öğüt: Önceki gün, İstanbul’un işgalini protesto mitinginde, Dava Vekili Refik Bey’in nutku.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 445)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG