25 Aralık 1919 Perşembe

Hart Bucağı’nı dün sarmış olan ordu birlikleri, Şeyh Eşrefi öldürdüler. Gece yansına kadar süren çarpışmalar sonunda müritler de teslim oldu. 26 Ekim’de başladığı kabul edilen ayaklanma bastırıldı. Çarpışmalarda 18 er öldü, 3 su­bay, 43 er yaralandı. Dünyaya yeni bir nizam vereceğini ileri süren ve kurşun işlemediğine inanılan şeyhin Erzurum’dan Karadeniz kıyılarına kadar yaygın bir ünü vardı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 292)


Ankara’ya gitmekte olan ve dün Kırşehir’de kurbanlar kesilerek karşılanan Temsil Kurulu üyeleri, Kaman’a geldiler. Temsil Kurulu, geceyi Kaman’da geçirerek yarın Beynam Bucağı’na geçecek, 27 Aralık’ta da Ankara’da olacak­tır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 292)


Denizli’de binlerce kişi bir miting yaparak İzmir’in işgali ile başlayan Yunan zulümlerine son verilmesini istedi. Miting kararlan İstanbul’daki yabancı dev­letlerin temsilcilerine, basma ve Hükümet’e bildirildi.

(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 292)


İngiliz Yüksek Komiserliği Başçevirmeni Ryan’ın raporu: Bolşeviklik ve milli­yetçilik İslam Dünyası’ndaki hakimiyetimizi mahvedebilir. Amacımız bölmek ve hükmetmektir. Biz, gerçek ideali din imiş gibi davranacak, menfaatçı bir grubu idareci olarak takdim etmeye çalışacağız.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 294)


İngiliz Deniz Yarbayı Luce’nin Yüksek Komiserliğe raporu: Bolşevikler, İslam Dünyası’nı İngilizler aleyhine çevirmeye çalışıyor. İslam Dünyası ile İngiltere arasındaki güvensizlik duygularını giderebilmek için Türklerin ço­ğunlukta olduğu yerlerin onlardan alınmayacağını açıklayalım ve Azerbay­can’ın bağımsızlığını tanıyalım. Türkiye’yi ağır bir barışı kabule zorlarsak, dövüşmeye mecbur olacağız.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 294)


îfham: Ankara Kuvay-ı Milliye merkezi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 294)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG