25 Ekim 1920

Ali Fuat Paşa komutasındaki Batı Cephesi birlikleri ile Çerkez Ethem kumandasındaki Seyyar Kuvvetler, Yunanlıların boşalttığı Gediz'e girdi. Yunanlıların bıraktığı ganimetler, 61. ve 11. Tümenlerle, Seyyar Kuvvetler arasında eşit olarak bölüştürüldü. Yunanlılar 3 gün sonra 28 Ekim'de Gediz'i yeniden işgal edeceklerdir. Ankara tarafından başarısız sayılan Gediz saldırısı, Ali Fuat Paşa'nın milislerin dümen suyuna girişi olarak yorumlanacak ve onun askerlik hayatının sonu için bir vesile sayılacaktır. Ali Fuat Paşa, 21 Kasım'da Moskova Büyükelçisi olarak görevlendirilecektir.


Yunan İzmir Tümeni, Karamürsel'de 500 kişilik bir milis kuvvetiyle çarpıştı, kasabaya girdi; halk evlere kapandı. Aslıhanlar'da da Yunan kuvvetleri saldırıda bulundu. İznik Yunanlılar tarafından ikinci defa işgal edildi.


Yüksek Komiserler, Tevfik Paşa'ya verdikleri bir notada, Sevr Anlaşması'nın hemen onaylanmasını istediler. Başbakan ise onlara Anayasa'ya göre bu onaylamayı mebuslar meclisinin yapabileceğini söyledi. Lloyd George, Avam Kamarası'nda ''Sevr Anlaşması Türklerin beklediğinden çok insaflıdır" dedi.


Seferberlik süresince bütün subay ve astsubaylara maaşlarına ek olarak ayda 10'ar lira, cephede bulunanlara ayrıca 15'er lira cephe zammı verilmesi, 41 sayılı kanunla kabul edildi.


Alemdar: Tevfik Paşa Kabinesi, Sevr Anlaşması'nın uygulanmasını sağlamak için işbaşına geldi. Hükümet bunu sağlamak için Anadolu ile görüşme biçimini tartışıyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG