25 Haziran 1921

Yeni bir saldırıya hazırlanmakta olan Yunan Hükümeti, Üç Büyükler'in 1 9 tarihli arabuluculuk önerilerini reddetti. Cevapta Yunanistan'ın Elenizm davasını savunurken "uygar dünyanın" Doğu Akdeniz ve Boğazlar'daki çıkarlarına da bekçilik yaptığına inandığı bildirildi: "Askeri harekatı geciktirmek, Yunanistan'ın zararına olacaktır. Türklere gerekli tedbirler kabul ettirildikten sonra Doğu'da kurulacak yeni statikonun muhafızlığını Yunanistan kolayca yapacaktır." denildi. Yunan Hükümeti'nin bu politikasına Venizelosçu muhalefet de katılıyor. Müttefikler, arabuluculuk önerisini Türklere, ancak Yunanlılar kabul ederse götüreceklerdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Winston S. Churchill, Lord Curzon'a gönderdiği mektupta, Yunanlılar arabuluculuk önerisini kabul etmezse, savaşı durdurmak için etkili önlemler alınacağı konusunda Yunanistan'ın uyanlmasını önerdi


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Düşman işgalinden kaçarak iç bölgelere sığınanların yedirilmeleri, taşınmaları ve tedavileri için 150.000 lira ayıran 129 sayılı yasa çıkarıldı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Mustafa Kemal, Erzurum Mebusu Necati Bey'den Albayrak gazetesinde ordu hakkında yazdığı makale konusunda Meclis Başkanlığı'na hesap vermesini istedi. Necati Bey, Albayrak'ta Karabekir aleyhinde bulunmuştu.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)İngiltere'nin Roma Büyükelçisi, İtalyan Dışişleri Bakanı'nın, Mustafa Kemal -Harington görüşmesini uygun bulduğunu, görüşmede İtalyan ve Fransız temsilcilerinin de bulunmalarını önerdiğini bildirdi. Müttefiklerinin ayrı ayrı hareket etmelerini önlemek isteyen İngiliz Hükümeti, kendisinin ayrı hareket etmediği kanısını uyandırmak için, Harington'la Mustafa Kemal'in görüşmesine ne dediklerini 22 Haziran'da sormuş, ertesi gün, Fransa'nın onayını almıştı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Vakit: Bekir Sami Bey'in demeci: Ankara Hükümeti'nin izlediği amaçlar hakkında Fransa'yı

aydınlatmakla görevlendirildim.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


25 Haziran’da Graphic gazetesi tam sayfa Türk milliyetçilere ve Kemal Paşa’ya yer vermiş durumda. Fotoğrafların altında Milliyetçi Lider Mustafa Kemal ifadesi kullanılmakta. Eskişehir önlerinde bir grup Türk komutanın yanı sıra Mustafa Kemal Paşa’nın çalışma odasındaki bir fotoğrafı ve Kemal bir uzman olarak silahı deniyor açıklamasıyla verilmiş silahlı bir fotoğrafı bulunmakta. Haberde kısaca , Haçlı seferlerinden beri Anadolu’ya ayak basan ilk Hıristiyan Kral olarak ifada edilen Konstantin’in 160 bin kişilik ordusuyla Kemalistleri tek seferde parçalayabileceğini düşündüğü ve yeni bir saldırı hazırlığında olduğu yazılmakta. Fakat Kral’ın umduğundan daha zor bir görevle karşılaşabileceği, nitekim Anadolu’nun askeri operasyonları yürütmek için çok zorlu bir ülke olduğu, Yunan ordusunun sayıca çok üstün olmadığı, Kemalistlerin küçümsenmemesi gerektiği çünkü takviye aldığı ifade edilirken; Kral’ın ordusu üzerinde güven verici etkisi olmasa da müttefiklerin araya girmesiyle moral desteğinin sağlanabileceği belirtiliyor. Mustafa Kemal’in müttefiklerin yaptığı anlaşmalara saygısızlık etmesine izin verilmemesi gerektiği vurgulanırken; Churchill’in geçen hafta Avam Kamarasında yaptığı açıklamasında; “ Türkiye ile gerçek ve kalıcı bir anlaşmaya varmalıyız. Ancak hayati çıkarlarımızı savunma araçlarına sahip olduğumuzu yalnız göstermekle kalmamalı, gerekirse bunları kullanabileceğimizi de göstermeliyiz” ifadelerini kullandığı aktarılıyor.


İNGİLİZ BASININDA MİLLİ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL PAŞA / ERTÜRK ÖZEL / 151

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG