25 Kasım 1919 Salı

İstanbul Hükümeti’nin Anadolu İnceleme kurullarından Ahmet Fevzi Paşa Başkanlığında olanı Sivas’a geldi. Temsil Kurulu, Karabekir’in ısrarıyla dün akşamüzeri Fevzi Paşa’yı karşılamaya çıkmış, ancak o, otomobili bozulduğun­dan Yenihan’da kalmıştı. Bugün karşılamaya küçük bir birlik gönderildi. Mus­tafa Kemal’i tecrit etmeye çalışan Fevzi Paşa, yarın Karabekir’le görüşecek.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 247)


Temsil Kurulu, Bandırma’da bulunan 12. Kolordu Kumandanlığına gönder­diği yazıda, Yunanlıların saldırması üzerine savaşçılara silah ve cephane, gere­ğinde makineli tüfek ve topçu birlikleriyle yardım edilmesini istedi. Durumu Demirci Mehmet Efe’ye de haber verdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 247)


Fransızların Maraş’ta Türk jandarmasına maaş vermek istemeleri, Türkler ta­rafından tepkiyle karşılandı. Mutasarrıf, işgal edilen binalara Fransız bayrakla­rı çekilmesini de protesto etti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 247)


Alemdar: Milli Meclis, ancak İstanbul’da toplanır.

İkdam: (Meclis’in toplanma yeri olarak) İstanbul mu, Bursa mı? İstanbul.

Times: Mustafa Kemal, hare­ketin en büyük lideridir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 247)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG