25 Kasım 1920

Mustafa Kemal gece (25/26), İstanbul Hükümeti adına İzzet Paşa'nın buluşma isteğini kabul ederek temsilcilerin Bilecik'e "teşrif buyurmaları"nı istedi. İstanbul kurulu 3 Aralık'ta hareket edecek.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


TBMM, 15'te Ankara'ya gelmiş olan Şeyh Sunusi şerefine bir ziyaret verdi. Ziyafette hazır bulunan Mustafa Kemal, yaptığı konuşmada, Sunusilik tarikatını övdü.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Yunanistan'ın Londra Büyükelçisi, İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na bir nota vererek Genel Savaş'tan kalan Türk tutsaklarının Türkiye'ye dönünce Mustafa Kemal'in ordusuna katıldıklarını bildirdi; bunların Türkiye'ye dönüşlerini önlemek için tez elden tedbir alınmasını istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Açıksöz'de Mehmet Akif'in şiiri: Ey cemaat uyanın!


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG