25 Mart 1921


İngiliz Komutanlığı'na bağlı olarak Kocaeli yarımadasını Türk saldınsına

karşı koruyan Yunan kuvvetleri ve yerli Rumlardan kurulmuş çeteler, Sapanca'yı

işgal ettiler. Adapazarı bölgesindeki Türk kuvvetleri dağıldı. Yunanlılar Söğüt'e geldiler. Pazarcık'ı tuttular ve Eskişehir'i bombardıman ettiler.

İstanbul'dan yeni kaçıp gelmiş Üsteğmen Fehmi, uçağının arızalanması

sonucu öldü. Türk Batı Cephesi'ne yeni kuvvetler gönderildi. Gunaris,

Londra'dan Papulas'a gönderdiği telgrafta, Türklerin Müttefiklere cevap

vermesi için tanınan sürenin dolmasından (19 Nisan'dan) önce Afyonkarahisar'ın

işgal edilmesi gerektiğini bildirdi. Gunaris, yarın Paris-Roma

yolu ile Yunanistan'a dönüyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Samsun'da bulunan Süvari Yarbayı

Hüsamettin Bey'e (Ertürk), Genelkurmay'ın resmi teşkilatı olan Muharip

Grubu'ndan başka aynı amaçlarla kurulan örgütlerin lağvedilmesini, Anadolu'ya

geçirilecek subayların seçiminde titiz davranılmasını emretti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Hakimiyeti Milliye: Yunan taarruzu başladı. Veda taarruzu!


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Peyamı Sabah: Anadolu'da harp başladı. -Ali Kemal: Bu duruma Ankara'daki söz dinlemez, cahil, hırslı adamlar sebep oldu. Sebilürreşat'ta M.Akif'in şiiri: Cephelerdeki kahraman mücahitlerimize


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


24 Mart 1921 tarihli kararname ile telgraf haberleşmesinin kısa yazılması ile askeri ve mühim muhaberenin dışındakilerin mutlaka posta yoluyla yapılması kararlaştırıldı.


ATATÜRK’ÜN ÖZEL ŞİFRE HATTI PR GİZLİ TELGRAF MERKEZİ / HALİL ÖZCAN / 58


Briand Fransızları Türklere yaklaştıran nedenler konusuna değinirken Kilikya savaşının çok kan ve paraya mal olduğunu, bunun maddi ve manevi yönden ağır bir yük oluşturduğunu belirterek Türkiye’de bulunan iki hükümetten birinin yasa çerçevesinde kurulduğunu, ötekinin de ulusça seçilmiş milletvekillerinden meydana gelen, Yunanistan ve Fransa’ya karşı savaşan Mustafa Kemal Hükümeti olduğunu açıklıyordu. Fransa Mebuslar Meclisinde yapılan bu açıklamalar, Ankara Hükümetinin Fransa tarafından tanınması yolunda belirtilen eğilimin ilk görüntüleri olarak değerlendirilebilir. Briand’ın bu konuşmasını Franklin Bouilon’un 24 Mart 1921 tarihli Le Martin gazetesinde çıkan yazı izledi. Bu yazıda Fransa’nın Doğu politikası üzerinde duruluyordu. Buna göre İtilaf Devletleri Türkiye’yi paylaşmakla, onları Bolşeviklere doğru itmişlerdi. Aralarında yaptıkları Sevres Antlaşması da geçersiz kalmıştı. Öyle ise, Türkiye sorunu ile birlikte Doğu’da barışın gerçekleştirilmesi için Kafkasya’nın da düzenlenmesi gerekliydi. Bunun için Türkiye’ye yeni ödünler verilmeli, onlar Bolşeviklerle anlaşmaktan alıkonulmalıydı. Fransa’nın, Ankara Hükümeti adına görevli Bekir Sami ile yapmış olduğu anlaşmanın dış basındaki yankıları konusunda General Gouraud’un İstanbul’da basın mensuplarına verdiği demece değinerek son verelim. Gouraud, Türk-Fransız anlaşmasının uygulanmasında hiçbir güçlük bulunmadığını ileri sürüyor ve bir kısım ilgililerce “ İtilafnamenin tatbikimde aynı düşünce ile hareket edilmeyecek ve netice-i mesude tehir edilecek olursa” en ciddi sakıncaların oluşacağını savunuyordu.


KURTULUŞ SAVAŞINDA TÜRK BASINI / Dr. İZZET ÖZTOPRAK / 295-296

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG