25 Subat 1919 Salı

-Fransız Doğu Orduları Başkomutanı d’Esperey, İç işleri bakan vekili İzzet Bey’e tutuklanmasını istediği kişilerle ilgili 36 kişilik bir liste daha verdi. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 146)

-İtilaf Devletleri Türkiye’den en fazla payı koparabilmek için kendi aralarında sürtüşmeye devam ediyorlar. Curzon, Fransa’ya d’Esperey’in İstanbul’da bir yetkisi olmadığını yazdı. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 146)

-Her an Paris’e çağırılmayı bekleyen hükümet, Barış Konferansına sunulmak üzere bir muhtıra hazırladı. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 147)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG