25 Temmuz 1919 Cuma

ERZURUM KONGRESİ FİNANSMANI


Erzurum Kongresi’ne gelen doğu vilayetlerine ait temsilcilerin yollukları, kendilerini seçen Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak cemiyetleri tarafından yani halk tarafından ödenmişti. Nitekim kongrenin toplanması kararlaştırıldığı zaman cemiyetin Erzurum şubesi yapılacak harcamaların karşılanması için halkın bağışının artırılması yönünde bir karar almıştı. Bu yolla 1500 lira toplandı.


Erzurum Kongresi, bittikten sonra Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Sivas’a geçmesi söz konusu olduğunda yine para meselesi bir sorun olarak ortaya çıktı. Çünkü Erzurum Kongresi yapılmış, dışarıdan gelen temsilcilerin yerleştirilmesi, telgraf haberleşme ve benzeri kongre masrafları için 1420 lira harcanmıştı ve sonuçta Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kasasında yalnızca 80 lira kalmıştı.


(Kaynak: Fikrimizin Rehberi / Erol Mütercimler / Syf 587)


İçişleri Bakanı Adil Bey, Sivas Valiliği’ne çektiği telgrafta, Mustafa Kemal ve Rauf Bey’in girişimlerinin yurt çıkarlarına aykırı ve pek zararlı olduğunu ileri sürdü, devlet işlerine karışanların kim olursa olsun yakalanıp kanun pençesine teslim edilmesini emretti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 5)


İngiliz Kontrol Subayı Rawlinson, Zivin’den Kazım Karabekir’e bir telgraf göndererek, demiryolu hattının açık olduğunu bildirdi ve ateşkes hükümlerine uygun olarak teslim edilmiş silahların gönderilmesini istedi. Karabekir bu silahlarını Ermenistan’dan geçirilmesine izin verilemeyeceği cevabını verdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 5)


İngilizlerin siyasetine kızan Kürtler, İmadiye’de İngiliz Yüzbaşı Willey ve Macdonald ile beraberindekileri öldürdüler. Kürtler 7 Nisan’da da Zaho’da Yüzbaşı Pearson’u öldürmüşlerdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 5)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG