top of page

26 Aralık 1918 Persembe

.

-Türk ordusu Pozantı’ya kadar bütün Çukurova bölgesini boşalttı. Geri çekilme tamamlandı. Gerekli tedbirler alınamadığı için milyonlarca liralık savaş araç ve gereci Fransızların eline geçti. Bunlar: 30 vagon piyade ve topçu cephanesi, 15 vagon benzin, 2 deniz uçağı, 200 ton yiyecek. Bu bölgede işgallerini yarın tamamlayacak olan Fransızlar, Adana’da da 126 vagonluk silah, cephane ve yiyeceğe el koydular. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 73)

-Ordu Kumandanlığı, Savaş Bakanlığı’na raporunda, boşaltılan Iğdır’a dönen Ermenilerin Türklere zulmettiklerini, göçe zorlanan Türklerin yardım istediğini anlattı. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 74)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page