26 Haziran 1919 Perşembe

Nutuk’tan/


Ayın 25.günü, Sivas’ta benimle ilgili bazı olumsuz girişimler başladığını haber aldım.(*) 25/26 Haziran gecesi yaverim Cevat Abbas Bey’i çağırdım ve ‘Yarın sabah karanlıkta Amasya’dan güneye hareket edeceğiz.’ Dedim. Bu hareketimizin gizli tutularak hazırlanılması için emir verdim.


Ben 26 Haziran sabahı karanlıkta arkadaşlarımla beraber otomobille Tokat’a hareket edecektim. Hareketimiz hiçbir yere telgrafla bildirilmeyecek ve mümkün olduğu kadar Amasya’da açıklanmayacaktır.


26 Haziran’da Amasya’dan hareket ettim. Tokat’a varır varmaz telgraf merkezini deneyim altına aldırarak benim ulaştığımın Sivas’a ve hiçbir yere bildirilmemesini sağladım. 26/27 Haziran gecesini orada geçirdim.


(*) Ali Galip olayı 27 Haziran 1919’da açıklanacaktır.


Mustafa Kemal Tokat’ta doğruca askerlik şubesine indi. ‘Belediye’de bir toplantı yapalım, kentin ileri gelenleriyle görüşmek istiyorum.’ dedi. Toplantıda bulunanlardan avukat Ali Bey hatıratında burada görüşülen sorunlar hakkında şunu anlatıyor: ’20 kişi kadardık. Mustafa Kemal gelip herkesi selamlayarak bir iskemleye oturdu. Paşa şu açıklamaları yaptı: Hiçbir savunma aracına sahip olmasak bile, dişimiz ve tırnağımızla, zayıf ve dermansız kolumuzla mücadele ederek şeref ve haysiyetimizi, namusumuzu müdafaa etmeyi zorunlu görüyorum. Tarih bize vatan uğrunda canını, malını esirgemeyen milletlerin asla ölmediklerini, hala yaşadıklarını göstermektedir. Ben hayatımı hiçbir zaman milletimden üstün görmedim ve görmeyeceğim. Her an memleket için şerefimle ölmeye hazırım.’


Bu ateşli konuşma orada bulunan herkesi derinden etkiledi.


(Kaynak: Fikrimizin Rehberi / Erol Mütercimler / Syf 556)


İçişleri Bakanı Ali Kemal, yeni bir bildiri yayımlayarak halkı orduya karşı kışkırttı. Milli ordu kurmanın ve milli savunma hazırlamak gibi çalışmaların bir felaket olduğunu, ordu müfettişlerinin seferberlik hazırlığı yapmakla ateşkes hükümlerine aykırı hareket ettiklerini ilan etti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 346)


Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısında, milli direnişe karşı amansız tutumundan ötürü, Şevket Turgut Paşa ve diğer bazı bakanlar İç İşleri Bakanı Ali Kemal’i istifaya zorladılar.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 346)


İnternet Kaynaklı Bilgiler:


Ali Kemal Kim?


İngiliz ve bir ara Fransız dostu olarak tanınan Ali Kemal, İkinci Damat Ferit Paşa Kabinesi’ne Sabah gazetesi başyazarlığından getirilmişti. 2 Ağustos’ta Peyam’ın, 1 Ocak 1920’de Peyamı Sabah’ın başyazarlığını üstlenecek olan Ali Kemal, sonuna kadar Anadolu hareketinin şiddetli bir düşmanı olarak kalacak. 6 Kasım 1922’de İstanbul’dan kaçırılıp Ankara’ya götürülürken Nurettin Paşa tarafından İzmit’te linç ettirilecektir.


Mustafa Kemal, 2.Ordu Müfettişliği’ne çektiği telde, Alevileri milli mücadeleye kazanmanın önemini belirtti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 347)


Müttefiklerin Paris’te, Türkiye üzerine tartışmaları devam ediyor. İngiliz Başbakanı Lloyd George, Türklerin Avrupa’dan, Boğazlar’dan ve denizlerden uzaklaştırılması gerektiğini söyledi. Balfour, İzmir’in manda olarak veya tam egemenlik hakkıyla Yunanistan’a verilmesini istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 347)


Bursa’dan Albay Bekir Sami’nin gönderdiği Çerkez Ethem, 8 atlısıyla Alaşehir’e geldi. Alaşehir’de ilk Kuvayi Milliye birliğini kuran Mustafa Bey ve Kaymakam Bezmi Nusret’le görüşerek Salihli’ye gitti. Ethem, daha sonra Mustafa Bey’i etkisizleştirerek bu bölgede tek söz sahibi çete kumandanı olacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 347)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG