26 Kasım 1918 Salı

.

-Enver ve Cemal Paşaları yargılamak üzere Kazım Paşa Bakanlığında bir Divanıharp kuruldu. Bu Paşalar, diğer bazı İttihatçılarla birlikte 2/3 Kasım gecesi İstanbul’dan kaçmışlar, geri verilmeleri yolundaki isteğe Alman hükümeti, haklarında mahkeme kararı olmadığı gerekçesiyle red cevabı vermişti.

(Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 42)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG