26 Kasım 1920

Türkiye ile Ermenistan arasında barış görüşmeleri Gümrü'de başladı. Türk Doğu Cephesi'nin Ermenistan üzerine saldırısı 28 Ekim'de başlamış, 30 Ekim'de Kars, 7 Kasım'da da Gümrü işgal edilmişti. Görüşmeler, 2/3 Aralık gecesi sonuçlanacak, aynı gece Gümrü Anlaşması imzalanacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Malta'da tutuklu Türk subayları, İngiliz Hükümeti'ne bir dilekçe ile başvurarak yargılanmadan bekletilmelerini protesto ettiler. Dilekçede "Yargılanmayacaksak, yavaş yavaş öldürülmemiz yerine derhal öldürülmemizi istiyoruz!" denildi. Bu subaylar, savaşta İngiliz tutsaklarına kötü davranmakla suçlanıyorlar.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Mustafa Kemal tarafından 23 Eylül'de geri çağrılan Meclis İkinci Başkanı ve Adalet Bakanı Celalettin Arif ile Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyler, Erzurum'dan Ankara'ya hareket ettiler. Celalettin Arif Bey, önceleri Karabekir'in de desteğini alarak bölge valisi olmak ve geçici olarak üstlendiği vali vekilliğine Hüseyin Avni Bey'in atanmasını istemiş, bu istekleri kabul edilmemişti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Kastamonu İstiklal Mahkemesi üyesi Refik Şevket Bey, Mekteb-i Sultani salonunda bir konferans vererek içinde bulunulan devrimin halkçılık görüşünü anlattı, bütün kötülüklerin eşitsizlikten doğduğunu söyledi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Sir A. Peel'den İngiliz Dışişleri'ne gönderilen raporda, Mustafa Kemal'in Arabistan'la ilgilenmediği, yalnız, halkı Türk olan yerler üzerinde durduğu, Enver Paşa ile Mustafa Kemal arasında esaslı bir ayrılık bulunduğu, Mustafa Kemal'in hala Almanya'ya karşı olduğu bildirildi. 11 Aralık'ta A.C. rumuzuyla bu rapora düşülen not. Her zamanki Türk manevrası... İzzet Paşa'nın Rumbold'a sözleri: Milliyetçiler düzenli bir orduyla gelişmektedirler


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG