26 Mayıs 1921

Moskova Büyükelçisi Ali Fuat Paşa, Hükümet'e Sovyetler aleyhine bir rapor gönderdi; "Ruslar, İngilizlerle anlaşmaktadırlar. Kafkaslar'da Türkiye aleyhine harekete geçebilirler. Rus dostluğuna karşı uyanık bulunmalı ve Doğu Ordusu'nu her ihtimale karşı hazır bulundurmalı." Rapor, Ankara'dan 10 Haziran'da Karabekir'e aktarılarak görüşü sorulacaktır. (Karabekir'in yorumu: İtilaf ajanları, memurlarımızı yalan yanlış şeylerle dolduruyorlar. Kuvvetlerimizi Doğu'da alıkoymaya çalışıyorlar.)


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Karabekir, Fevzi Paşa'nın Enver Paşa'ya karşı dikkatli olunmasını isteyen yazısına cevap verdi: "En zayıf yerimiz Artvin ve sahildir. Doğu'da Enver'i sevmiyorlar. Ruslar bile Bolşevikliğe lanet etmiştir. Karahan, Enver'in cebini altınla doldurarak halkçılık adında bir programla ortaya atılmıştır. Bu çılgınlar alayını millete anlatmakta gecikmemek lazımdır".


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Manchester Guardian gazetesi muhabiri Toynbee (daha sonra tarihçi), Marmara bölgesindeki Yunan zulümleri üzerine İzmir'de bulunan Yunan İşgal Ordusu Başkumandanı Papulas'a bir telgraf çekerek Yalova, Samanlı, Akköy halkı ile göç etmek isteyenlerin İstanbul'a gitmelerine izin verilmesini istedi, böylece birçok insanın hayatının kurtulacağını belirtti. Toynbee, önceki gün Kızılhaç, Kızılay ve İtilaf Devletleri kurullarıyla birlikte İstanbul' dan Yalova'ya gelmişti. Papulas, yarın kısa bir cevap vererek isteğin yerine getirilmesi için 3. Kolordu'ya emir verdiğini belirtecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Moskova'dan dönmekte olan Yusuf Kemal Bey, İnebolu'da. Ülkesine çağrılan Sovyet Elçisi Budu Mdivani de Ankara'dan Kastamonu'ya geldi ve buradan İnebolu'ya hareket etti


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Franklin Bouillon, Paris'ten İstanbul'a geldi (İkdam: 28). * Ankara Hükümeti Bouillon ile Binbaşı Sarrou'nun Ankara'ya gelmesine izin verdi ve bu karar İstanbul'da Hamit Bey'e bildirildi


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Senato Eski Başkanı Ahmet Rıza Bey, Cavit Bey'e bugün ulaşan mektubunda, Tevfik Paşa'ya ve Mustafa Kemal'e birer mektup yazdığını, Mustafa Kemal'in cevap bile vermediğini, Padişah'ın ise kendisini acele Paris'ten İstanbul'a çağırdığını haber vererek, yapacağı siyasi çalışmalar konusunda Cavit Bey'in görüşlerini sordu. Ahmet Rıza Bey, önce İstanbul'da Padişah, Hükümet, partiler ve basın arasında bir birlik sağlanması, sonra Anadolu ile birleşilmesi gereğini, BMM'nin bu konuda gerekli fedakarlığı yapmadığını ileri sürüyor. Cevap 28: Neticesi gelmeyecek bir iş. Padişah size kabine kurdurmaz. Kurdurmayınca da diğer işler yapılamaz...


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


İkdam (Yirgin'den): Mustafa Kemal Paşa, Yunanlıların yaptıklarının aksine, Anadolu'daki Hıristiyanları himaye ediyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG