26 Ocak 1920 Pazartesi


Meclis Geçici Başkanı Hacı İlyas Efendi, rahatsızlığını ileri sürerek görevinden çekildi. Yerine, oylamaya katılan 96 mebustan 51'inin olumlu oyu ile Erzurum Mebusu Celalettin Arif Bey seçildi. Celalettin Arif Bey, asıl başkan Reşat Hik­met Bey’in ölümü üzerine 4 Mart’ta Meclis daimî başkanlığına seçilecek, TBMM’de de İkinci Başkan olacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 345)


Çarpışmaların devam ettiği Maraş’ta Fransızlara yapılan bir baskında çok sayı­da silah ve cephane ele geçirildi. Ermeni kilisesi yakıldı. Harran yöresinde demiryolunu tahrip eden Anez Aşiret kuvvetleri Suruç’a geldi. Bu kuvvetler yarın Suruç’taki diğer kuv­vetlerle birleşerek Urfa yönüne Fransızlara karşı saldırı hazırlığına başlayacak. Fransızlar, Haruniye’yi sarmış olan Kuvayı Milliye’ye sal­dırdılar. Çarpışmalar 28’e kadar sürecek.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 345)


Rusya’dan gelen bir vapur, bir hayli Rus göçmeni getirdi. İstanbul’un Kızılordu önünden kaçan Beyaz Ruslar tarafından istilası devri başladı. Gelenler ara­sında kont, kontes, prens, prenses gibi soyluluk unvanı taşıyan birçok kişi var.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 345)


Kastamonu Mıntıka Kumandanı Albay Osman Bey, askerlik şubeleri ile Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti yönetim kurullarından yurdunu seven herkesten Cemiyete aylık ödenti alınmasını, alınan bu bir, iki, üç kuruşluk ödenti toplamının düzenli olarak Ankara’ya gönderilmesini istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 345)


İrade-i Milliye: Güneş nereden doğacak? Karanlık, her taraf karanlık! Batı’nın siyah bulutları arasından batan barış ve mutluluk güneşi, yıllar geçti hâlâ doğmuyor. Zulmü yıkmak isteyen milletler, barışa ulaşacak. Doğu’nun saf ve samimi ufuklarında umutlarla dolu bir şafak belirmektedir. Rusya içlerinden alman haberler bunu doğruluyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 345)


Yenıgün: Bu nüshamız, beş asırdan beri Türk payitahtı ve dört buçuk asırdan beri Hilafet merkezi olan İstanbul şerefine tahsis edilmiştir. (Şiirler ve edebî yazılar: Cenap Şehabettin, Halide Edip, Ahmet Rasim, Abdülhak Hamit, Ali Ekrem, Süleyman Nazif, Hamdullah Suphi, Samih Rıfat: Celal Sahir; Ahmet Hikmet, İbrahim Necmi, Kemal Ragıp, Galip Bahtiyar, Mehmet Abdullah, Celal Nuri, Hüseyin Ragıp, M. Ali Tevfik)


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 345)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG