top of page

26 Temmuz 1919 Cumartesi

Erzurum Kongresi, başkan vekillerinden Raif Efendi’nin başkanlığında görüşmelerine devam etti. Damat Ferit Paşa’nın Erzurum Kongresi’ni gayri meşru ilan eden demeci üzerine delegeler, heyecanlı konuşmalar yaptılar.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 6)


Harbiye Bakanlığı, 15.Kolordu Komutanlığı’na Erzurum’da toplanan kongreye karşı ne yapıldığını sordu. Karabekir verdiği cevapta, halkın ‘Memleketimizi kimseye vermeyiz.’ diye karar aldığını, kendisinin de haklı teşebbüslerinde gereken kolaylığı gösterdiğini bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 6)


Memleket Gazetesi: Gazetemiz, bütün Osmanlı unsurlarına hitap ediyor: Madem ki asırlarca birlikte yaşadık ve yaşayacağız, anlaşmalıyız.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 6)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page