top of page

26 Temmuz 1921


Mustafa Kemal, Ankara'dan Polatlı'daki Batı Cephesi Karargahı'na gitti. Ordunun durumu hakkında bilgi aldı. Büyük Millet Meclisi'ne çektiği telgrafta askeri durumun güven verici olduğunu bildirdi. Maraş'tan Batı Cephesi'ne nakledilmekte olan 2. Kolordu'nun komutanı Selahattin Adil Paşa, Genelkurmay'a dilekçesinde, Kolordunun bölgeye 1 milyon lira borçla ayrıldığını belirterek, bunlar ödenmezse komutanlıktan ayrılacağını bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Yunan Başbakanı Gunaris, ordusunun savaşma gücünü araştırmak ve yarından sonra yapılacak Savaş Meclisi'ne katılmak için Atina'dan Kütahya'ya geldi. Kütahya Belediye Başkanı Hüseyin Hüsnü ve azınlık liderleri, Başkumandan Papulas'a kendilerini "Kemalizm'in kanlı zulmünden kurtardığı için" şükranlarını sundular.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Yunan uçaklarının attıkları bildiri: Amacımız, Türk askerini yok etmek değil, Türk halkını Mustafa Kemal'in işkencesinden kurtarıp Anadolu'da güvenlik ve huzuru sağlamaktadır. Köylerinize gidip serbestçe işlerinizle uğraşmalısınız. Bize katılanları "tekalif-i harbiye"den de muaf tutacağız...


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Türk Askerine


Amacımız Türk askerini yok etmek değil, Türk halkını Mustafa Kemal’in işkencesinden kurtarıp Anadolu’da güvenlik ve huzuru sağlamaktadır. Amacımız kendi şeferi için işsiz kalan İstanbul subaylarını elde ederek şan ve şerefi için sizi zorla kanlı savaşmaya sokan Mustafa Kemal ile dostlarını Anadolu’dan atmaktan ibarettir. Memleketinize barışı bir an önce getirmek elinizdedir. Sizin yapacağınız iş köylerinize gidip serbestçe işinizle uğraşmak olmalıdır.Zorla asker edildiğinizi biliyoruz. Çetelere genel af verilecektir. İçinizden hatlarımıza sığınmak isteyenlerin yanında getirecekleri hayvanlar kendilerine bırakılacak ve serbest gezmelerine izin verilecektir.


Bu bildirgeden umduklarını bulamayacaklardı Yunanlar. Zaten ordudaki erlerin okuma yazma oranı sıfıra çok yakındı. Erler savaşın beden ve moral gücünün temelini oluşturuyordu. Yunan bildirgeleri ile bozulmaları düşünülemezdi. Birlik komutanları yine de inananlar çıkar kaygısıyla bildirgeleri güvendikleri adamlarına toplatıp yaktırdılar. Fakat sonradan bazı erlerin üstünde bu bildirgelerin parçaları bulundu. Araştırılınca erlerin çoğunun buldukları bildirgeleri sigara kağıdı büyüklüğünde keserek tütün keselerinde sakladıkları görüldü. Erler bu kağıtlara tütün sararak içiyorlardı. Yokluğu duyulan sigara kağıdı sorunu böylece çözülmüş oluyordu. Yunan uçakları havadan destekleme yapmışlardı.

(Kaynak: Sakarya / Alptekin Müderrisoğlu / Syf 258)


Yüksek Komiser Vekili Rattigan'ın raporu: Padişah Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı İzzet Paşa diyor ki: "Anadolu'daki ordu ve Meclis'in yüzde 65'inin Mustafa Kemal'i devirmek için hazır olduğunu Müttefiklere garanti ederim." Atina Elçisi'nin raporu: Yunanlılar, İstanbul' dan sonra Ortadoğu'yu da istiyorlar


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Açıksöz'de Mustafa Kemal'in Maarif Kongresi'ndeki konuşması


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Atatürk’ün eserleri 15 temmuz buraya yaz


Konuşma’dan


Şimdiye kadar takip edilmiş tahsil ve terbiye usullerinin gerileme tarihimizde en mühim bir etken olduğu kanaatindeyim. Milli bir terbiye programından bahsederken eski devrin bütün hurafelerinden sıyrılmış, doğudan ve batıdan gelen yabancı tesirlerden uzak ve milli karakterimizle orantılı bir kültür kastediyorum. Yaratacağımız kültür milli kültür zeminiyle, o zemin ise milletin karakteriyle orantılı olmalıdır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştirirken, birliğimize ve varlığımıza taarruz eden her kuvvete karşı müdafaa kabiliyetiyle donanmış bir nesil yetiştirmeye muhtaç olduğumuzu unutmayalım.


Büyük tehlikeler karşısında uyanan milletlerin ne kadar sabır ve sebat derecesi pek yüksektir. Bunu tarih ispat ediyor. Silahla olduğu gibi beyniyle de mücadele eden milletimizin, birincide olduğu gibi ikincide de zafer kazanacağına şüphem yoktur. Milletimizin karakterleri kabiliyetlerle doludur. Bu tabii kabiliyeti geliştirecek usullerle donanmış vatandaşlar lazımdır. Bu vazife bize düşüyor. Vazifeniz pek müşkül ve hayatidir. Muzaffer ve muvaffak olmanızı Cenabı Hak’tan temenni ederim.

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page