27 Şubat 1920 Cuma

Mustafa Kemal, İstanbul’dan aldığı haberleri bir genelge halinde kolordulara duyurdu. Buna göre İngilizler Boğazlarda egemenliklerini sağlamak için Ana­dolu ile İstanbul arasında bir tampon devlet yaratmak istiyorlar. Bunun için bir “Cemiyet-i Ahmediye” kuruluyor. Bu dernek, Biga’da yarattığı olayla hare­kete geçmiş bulunuyor. Hareket başarıya ulaşırsa bir kongre toplanacak, İngilizlere bir muhtıra verilecek, Damat Ferit veya Kiraz Hamdi Paşa başkanlığın­da bir hükümet kurulmasını isteyecek. Bursa’da da bir karşı ayaklanma beklendiğini yazan Mustafa Kemal, hareketi idare eden kişilerin Kürt Mustafa Pa­şa, Kiraz Hamdi Paşa, Zeynelabidin, Refî Cevat, Ali Kemal, Sadık Bey ve di­ğerlerinin olduğunu bildirdi. Anzavur üzerine sevk edilen kuvvet hakkında bilgi istedi.


Başka bir genelgesinde Mustafa Kemal, Yunanlıların İzmir’deki kuv­vetlerini artırdığını, Rumların İzmir’in Yunanistan’a bağlandığını ileri sürdüklerini, Edirne’de bir miting yapıldığını bildirdi. İtilaf Devletleri tarafın­dan, İzmir’de Kuvayı Milliye’nin 3 km. geri alınması ve Akbaş Cephaneli­ğinden kaçırılan silah ve cephane kadarının İstanbul’daki depolardan kendile­rine verilmesi yolundaki isteğini de aktardı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 396)


Amiral de Robeck, İngiliz Dışişlerine gönderdiği yazıda Sivas ve kuzeyinde Fransız, Cizre ve çevresinde İngiliz himayesinde iki Kürdistan planına Kürtle­rin tepki gösterdiğini, Şerif Paşa’nın bu nedenle Türklere yaklaştığını, Seyit Abdülkadir’in de İngiliz himayesinde birleşik bir Kürdistan’ı yönetmek istedi­ğini anlattı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 397)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG