27 Ekim 1919 Pazartesi

Cemal Paşa, Mustafa Kemal’e gönderdiği yazıda, Amasya görüşmelerinin olumlu bir biçimde sonuçlanmasından Hükümet’in memnun olduğunu bildirdi, Mebuslar Meclisi’nin İstanbul’da toplanması gerektiğini yazdı, Yazıya göre, İtilaf Devletleri meşrutiyetle yönetildiği için Meclis’in çalışmalarına engel olmazlar, hoşnut olmayacakları birkaç mebus da istifa eder. Hükümet’le me­buslar aynı yerde bulunmak zorundadır, Meclis Anadolu’da toplanırsa bu durum Venizelos’a ve seçimlere katılmakta tereddüt eden bazı partilerle gay­rimüslimlere koz verir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 196)


Niksar Ermeni Cemaati Reisi Semerciyan’m içişleri Bakanlığı’na telgrafı gaze­telerde: “Güven ve huzur içinde yaşıyoruz. Bazı Rum gazetelerinde, ya Kuvayı Milliye’ye yardıma ya da göç etmeye zorlandığımız gibi haince haberler yalan­dır.” Erbaa Rum ve Ermenileri de 21 Ekim’de aynı yolda bir telgraf çekmişler­di.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 196)


Venizelos, Londra’da Lloyd George’a gönderdiği gizli bir muhtırada, Fran­sa’da bazı malî grupların Türkiye’ye yakınlık duymasından yakındı. Clemenceau’nun bunlara engel olduğunu ileri sürdü; bu nedenle Türkiye ile barışın Clemenceau’nun başbakanlıktan ayrılmasından önce imzalanmasını istedi. Talat Paşa ile Maliye eski Bakanı Cavit Bey, İsviçre’de görüşmelerine devam ediyorlar. Talat Paşa, Fransa ile anlaşabilirse diğer giri­şimlerden vazgeçeceklerini, Kafkasya ve Arabistan’da Fransa’ya ne gibi çıkar­lar sağlayabileceklerini anlattı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 196)


Mustafa Kemal Tokat’ta. Gece, Rıfat Bey’e konuk oldu. Mustafa Kemal, Salih Paşa ile görüşmek için 18’de Amasya’ya gelmişti. Sivas’a dönmekte olan Mus­tafa Kemal yarın Tokat’tan ayrılacak.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 196)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG