top of page

27 ekim 1920

Yunanlılar "temizlik" amacıyla Bursa cephesinden ileri harekete geçtiler. Yenişehir ve (üçüncü defa) İnegöl Yunanlılar tarafından işgal edildi. Gediz'de, Türk kuvvetlerinin Yunanlılara saldırısı ile başlayan Hamidiye Hanı Savaşları'nda iki taraf ağır kayıplar verdi. Aslıhanlar'da Türk kuvvetleri Yunan karargahına 1 km kadar sokuldu. Yunanlılar, yedekleri de savaş sokarak Türkleri püskürttüler.


Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa gece (27/28); Genelkurmay Başkanlığı'ndan, birliklerdeki savaş kayıplarının yerini acele doldurmak gerektiği üzerinde durarak 1000 er istedi; kar yağan dağlarda erlerin yalınayak ve çıplak kaldıklarını haber verdi; kaput, ayakkabı, pamuklu, elbise, yelek, kuşak, kısaca havanın etkilerinden korunmak için ne verilmek gerekirse tez elden gönderilmesini diledi.


TBMM, bu tarihten sonra, Malta'dan gelebilecek olanlar dışında İstanbul Meclis-i Mebusanı'ndan gelecek mebusları kabul etmemeye karar verdi. TBMM, 12 Ocak 1920'de açılan son Mebuslar Meclisi üyelerinden Anadolu'ya geçenlerle, yeni seçilen üyelerden oluşuyor.


Tevfik Paşa Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Safa Bey, İngiliz Yüksek Komiseri Robeck'i görmeye giderek Sevr'in onayı konusundaki görüşlerini anlattı. Önce Kemalistlerle birleşilmesi, sonra Mebuslar Meclisi'nin toplantıya çağrılması, daha sonra da anlaşmanın onaylanması gereği üzerinde durdu, anlaşma Padişah ve onun hükümeti tarafından onaylanırsa, Kemalistlerin barışçı yollarla yola getirilmesi fırsatının kaybolacağını söyledi.


Peyamı Sabah'ta Ali Kemal: Hükümet programını hiç bir noktada açık bulmadık. Anadolu'ya uzlaşma hangi şartlarla teklif edilecektir? Hükümet, barış şartlarının aynen kabul edilmesini, Anadolu'daki idareye son verilmesini istemelidir. Kuvayı Milliye yanlısı


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Karakol Cemiyetinin devamı olan Zabitab Grubu Cemiyetinin Üsküdar Şubesi Reisi Kurmay Yarbay Muğlalı Mustafa Bey tarafından 27 Ekim 1920 tarihinde yeniden yapılandırılmıştır. Zabitan grubu Karakol Cemiyetinin mührünü kullanmaya devam etmiştir.


Zabitan grubunun teşkilatlanma hususunda bazı tadilatlara gittiği görülmektedir. İlk teşkilatta yer alan Merkez-i Umumi yerine Heyet-i Faale mesuliyeti üzerine almıştır. Teşkilatın diğer şubeleri ise “İstihbarat Talimat Mesulleri, Tebligat Mesulleri ile Kurye ve Muhaberat “olmak üzere tanzim edilmiştir. Bu şubelerden istihbarat şubesi kendi bünyesinde hükümet daireleri ve ahali arasında kurulan teşkilat ve cemiyetler hakkında bilgi toplayan “ Dahili İstihbarat Şubesi” ve yabancı gazeteler ile yabancıların o dönemde çok faal oldukları Beyoğlu mıntıkasındaki olayları takip etmek ayrıca yabancı subaylarla diyalog kurulması ve temasın devam ettirilmesi gibi görevleri üstlenen “Harici İstihbarat Şubesi” şeklinde olmak üzere iki kısım halinde teşkilatlanmıştır.


Zabitan grubuda Anadolu'ya istihbarat temini yanında subay silah ve cephane sevkinde başarılı hizmetler vermiştir. Fakat belirli bir tarihten sonra kuruluşu aynı tarihlere rastlayan ve Ankara tarafından kurulan Hamza Grubu ile rekabete girişmesi ve yeterli tetkik tahkik yapılmadan Anadolu’ya gönderilen subayların bazıları İtilaf Devletlerine hizmet ettiklerinin anlaşılması kendilerine tepki gösterilmesine sebep olmuştur.


Özellikle Grup mührünün İngilizlerin eline geçmesi ve bu mühür ile Anadolu’ya çok miktarda subay gönderilmesi Grubun büsbütün gözden düşmesine sebep olmuştur. Bilindiği gibi İngiliz casusu Mustafa Sagir Karakol mührünü taşıyan bir vesika ile Anadolu’ya gelmiş söz konusu mühürdeki bazı değişiklikler Ankara tarafından fark edilmiştir. Ayrıca İngiliz Muhipleri Cemiyeti üyesi Yüzbaşı Ahmet’in Harbiye Nezaretinin koridorlarında Anadolu’ya gideceklere verilen vesikalarla dolaştığının tespit edilmesi ve grup mensuplarından bazılarının kahvehanelerde görevlerini ifşa etmeleri Gruba olan samimiyeti menfi yönde etkilemiştir. Bütün bu olaylar grubun Ankara tarafından tecrit edilmesine sebebiyet vermiş ve Grubun veya bazı üyelerinin yabancı casus teşkilatları ile işbirliği halinde bulunduğu zannı hasıl olmuştur.


İşte bütün bu olumsuz olaylar neticesinde Zabitan Grubunun bir müddet sonra adını değiştirdiği ve yine Muğlalı Mustafa Bey başkanlığında Yavuz Grubu olarak faaliyetine devam ettirdiği anlaşılmaktadır. Muğlalı Mustafa Bey’in yakalanma tehlikesi sebebiyle Eylül 1921 ‘de İstanbul’dan Anadolu’ya geçmesinden sonra Yavuz Grubu’nun faaliyetlerinin sekteye uğradığı anlaşılmaktadır. Yavuz Grubunun mührü Yavuz Sultan Selim’in resmini taşımaktadır.


(MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ İSTİHBARAT FAALİYETLERİ / SERDAR YURTSEVER / SAYFA 56 - 57)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page