27 Eylül 1919 Cumartesi


Birinci Bozkır Ayaklanması: İsyancılar Bozkır’ı basarak askerlik şubesini yağma etti. Direnenler öldürüldü ve yaralandı. Başlarında Kürdoğlu Musa, Bademli Hacı Halil ve Güzelçavuş olduğu halde Arpa, Dinek, Hisarcık çevresi köylerinden toplanmış çoğu silahsız isyancılar, ilçenin yanındaki baruthaneyi de ateşe verdiler. Birinci Bozkır Ayaklanması 4 Ekim’de sona erecek, 20 Ekim’de başgösteren ikinci ayaklanma 4 Kasım’da kasabanın geri alınışıyla sonuçlandırılacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 133)


Albey Refet Bey, milli direnişi örgütlemek amacıyla Konya’ya geldi. Refet Bey’in gelmekte olduğunu haber alan Vali ile Kolordu Komutanı şehirden kaçmış. Konya ileri gelenleri de dün Belediye’de toplanarak Hacı Vehbi Efendi’yi vali vekilliğine seçmişti. Mustafa Kemal Konya halkına bir bildiri yayımlayarak Vali Cemal Bey’in ihanetini kınadı. Bu ihanetin orada bulunan yabancıların bile dikkatini çektiğini bildirdi. Temsil Kurulu Cemal Bey’in akıbetini milletin ve Ferit Paşa Hükumeti’nin dikkatine sunmaya karar verdi. 24 Eylül’de Konya’dan ayrılan Cemal Bey İstanbul’a geldi. Cemal Bey yarın Padişah’la ve Başbakan’la görüşecek.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 133)


Noel İstanbul’a çektiği telde, Bedirhanlardan Emin Ali’nin Diyarbakır Valiliği’ne, Hamdi Paşa’nın da 13.Kolordu Komutanlığı’na atanmasını, başka bir Kürt’ün de Mardin Valiliği’ne getirilmesini önerdi. ‘Tutunamasa bile Türk-Kürt birliği daha da zayıflatılmış olur’ dedi. Bağdat Komiserliği de bu öneriyi destekliyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 133)


Alemdar Gazetesi’nden Refi Cevat: Ne istiyorlar? Tekrar harp mı edelim? Unsurlar arasına nifak mı sokalım? Milleti soyup soğana mı çevirelim? Bilfarz Rauf Bey, hangi hakla vatanperverlikten bahsedebilir? Bunlar milleti millete kırdırmak istiyor. (Yazar Mustafa Kemal’in adını anmamaya özen gösteriyor!)


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 134)


Abdulkerim Paşa ile Mustafa Kemal, bütün gece telgraf makinesi ile haberleştiler. Abdulkerim Paşa Mustafa Kemal’i yumuşatmaya çalıştı. Mustafa Kemal ise Hükumet’i ‘Kuvayı Milliye İstanbul üzerine yürümeye hazırlanıyor, İtilaf Devletleri de tarafsızlaştı’ diyerek korkutmaya çalıştı. Hükumet’in istifasını, milletin güvenine layık bir hükumetin kurulmasını istedi. Abdülkerim Paşa, görüşmenin tutanağını yarın olduğu gibi Padişah’a sunacak, 30’da Damat Ferit Hükumeti çekilmek zorunda kalacak.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 134)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG