27 Haziran 1919 Cuma

Nutuk’tan/


Ali Galip Olayı


İçişleri Bakanı Ali Kemal Bey’in bir genelgeyle verdiği emrin tarihi olan 23 Haziran günü, Sivas’ta Ali Galip bey adında biri, 10 kadar adamıyla hazır bulunuyormuş. Bu kişi İstanbul’dan Elazığ valisi olarak gönderilmiş olan Kurmay Albay Ali Galip’tir. Özel bir görevi olduğundan kuşku duymamak gereken Ali Galip, Sivas’ya derhal güçlü yandaşlar bulmuş.


İçişleri Bakanlığı’nın, bana karşıt emri gelir gelmez de işe başlamış. Sivas sokaklarında, duvarlara benim ‘hain, asi, zararlı bir adam olduğuma dair’ yaftalar yapıştırılmış.

Kendisi de bir gün Sivas’ta vali bulunan merhum Reşit Paşa’nın makamına giderek, İçişleri Bakanlığı’ndan söz ettikten sonra, Sivas’a gidersem benim hakkımda ne yapılacağını sormuş.

Reşit Paşa ne yapılabileceğini sormuş. Ali Galip, ‘Ben senin yerinde olsam, derhal kollarını bağlar, tutuklarım. Senin de böyle yapman gerekir.’ demiş.


Reşit Paşa bu işin bu kadar basit olacağına inanamamış. Konuşma hayli uzamış. Konuşmaya katılanlar çoğalmış. Hatta bir kısım halk verilecek kararı anlamak üzere toplanmış. Bugün, Haziran’ın 27.günüdür.


Nutuk’tan/


27 Haziran’da Sivas’a hareket ettim. Otomobille Tokat’tan Sivas yaklaşık 6 saattir. Sivas valisine, Tokat’tan Sivas’a hareket ettiğime dair açık bir telgraf yazdım. Telgrafta bilerek hareket saatimi belirtmiştim. Fakat bu telgrafın hareketimden 6 saat sonra çekilmesini ve o zaman kadar hiçbir şekilde Sivas’a bilgi verilmemesini sağlayacak önlemleri aldım.


Sivas şehrinin girişine vardığımızda, caddenin iki tarafı büyük bir kalabalıkla dolmuş, askeri birlikler tören konumunu almış bulunuyordu. Otomobillerden indik. Yürüyerek askeri ve halkı selamladım.


Bu manzara Sivas’ın saygıdeğer halkının ve Sivas’ta bulunan kahraman subay ve askerlerimizin bana ne kadar bağlı ve sevgi dolu olduğunu ispat eden canlı bir tanıktı.


(Buradan sonrasını okumadan önce; dilerseniz bir önceki gönderiyi ‘Ali Galip Olayı’ inceleyebilirsiniz.)


Daha sonra hemen emrindekilerle beraber Ali Galip’i ve onun yardakçısı olduklarını anladığım bozguncuları getirttim. Onlara ne yaptığımı anlatarak zaten yeteri kadar yorgunluğa sebep olduğundan kuşku duymadığım ayrıntıları uzatmak istemem.


Yalnız bir noktayı işaret edeceğim.


Efendiler bu Ali Galip, gördüğü kötü muameleden sonra, bana iletecek bazı gizli sözleri olduğunu söyleyerek gece yalnız olarak yanıma gelmek istedi. Kabul ettim. Görünürdeki davranışlarına önem vermemekliğimizi rica ile Elazığ valiliğini kabul ederek gelme amacının, benim görüşüme hizmet etmek ve Sivas’ta durmasının, benimle buluşup benden emir almak için olduğunu açıklamaya ve bin türlü kanıtlarla ispat etmeye çalıştı. Bizi sabaha kadar oyalayarak başarılı bile olduğunu itiraf etmeliyim.


-/-


Mustafa Kemal, dün istifa etmek zorunda kalan İçişleri Bakanı Ali Kemal’in 23 tarihli genelgesine karşı bir açıklama yayımladı. 3.Ordu Müfettişliği’nin kendisine Padişah tarafından verildiğini, ondan emir gelmedikçe görevinden ayrılmayacağını, emirlerinin yerine getirilmesinin zorunlu olduğunu bildirdi. Ali Kemal, Mustafa Kemal’in görevden alındığını bildirerek emirlerinin dinlenilmemesini emretmişti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 348)


20.Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa, Ali Kemal’in dünkü genelgesine sert bir cevap verdi. Kumandanlara ve idarecilere gönderdiği genelgesinde, Ali Kemal’in düşmanla işbirliği yaparak milletin direnme gücünü kırmaya yeltendiğini belirtti. Milli kuvvetlerin hazırlanması ve Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri kurulmasına devam edilmesini istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 349)


Akhisar Milli Cephesi kuruldu. Sarayköy gönüllüleri, Yörük Ali Müfrezesi, Muğla Gönüllüleri Umurlu’da toplandı. Afyon’da bulunan 28.Tümen komutanı Ömer Lütfi, Alaşehir gönüllülerine 300 silah gönderdi. Rumeli’nin ünlü çetecilerinden Parti Pehlivan dört arkadaşıyla gönüllülere katıldı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 350)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG