27 Haziran 1920 Pazar

İleri harekatlarının 5. gününde olan Yunanlılar, Kula'ya yaklaşıyor. Bazı kışkırtıcı ve bozguncular, Türk askerleri arasında moral kıncı propaganda yaparak dağılmaya sebep oldular. Yunan savaş bildirisi: Türk köylüsü, Kuvayı Milliye'nin gaddarlığından kurtulduğuna memnundur. 1.Kolordu Komutanı Nider, "Düşman mukavemetini olağanüstü bir biçimde kırarak tamamen dağıtmayı başaran 1. ve 2. tümenin subay ve erlerine sonsuz minnettarlığı"nı açıkladı. Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa, Ankara'dan Eskişehir'e gitti. İstanbul Hükümeti, henüz doğrulayamadığı Yunan saldırısı hakkında, Paris'te bulunan Osmanlı delegelerinin İtilaf Devletleri nezdinde gerekli girişimlerde bulunmasını kararlaştırdı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 102)


Lord Derby'den Curzon'a: Türklere karşı birleşerek savaşacak askerler: 100.000 Yunan, 30.000 İngiliz, 18.000 Fransız, 2.000 İtalyan


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 102)


Orhan Duru’nun Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye’nin Kurtuluş Yılları kitabından bir parça:


Aşağıdaki belgede Atina’daki Amerikan temsilcisi Frazier, cepheden gelen haberleri ulaştırıyor.


Dışişleri Bakanı


Genelkurmayın bildirisine göre 13.ncü Türk Kolordusu tamamen imha edilmiştir. Yunan süvarisi, Alaşehir’den geri çekiliş yollarını kesmektedir. Bununla beraber Türk Komutanı Akif Bey kaçmayı başarmıştır. Türk kayıpları ölü, yaralı ve esir olarak 8000 kişidir. Ayrıca savaş malzemesi, giyecek malzemesi, geniş ölçüde yiyecek, lokomotifler ve vagonlar Yunan ordusu tarafından ele geçirilmiştir. Yunan ordusu Alaşehir’den on km batısına ilerlemiştir.


Frazier


(Kaynak: Amerikan Gizli Belgeleriyle Türk Kurtuluş Yılları / Orhan Duru / Syf 94)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG