27 Mayıs 1921

Enver Paşa'dan Maliye eski Bakanı Cavit Beye mektup: "Ben gene eski yolumdan yürüyorum. Dış teşkilat sevindirici bir şekilde gelişiyor. İçerde de bir siyasi partiye dayanmamız gerekiyor. Roma'da görüştüğüm arkadaşlar, bir an önce Anadolu'ya giderek oradaki parti ile çalışmak hedefini güdecekler. Anadolu'nun son zamanlardaki şeklini hiç beğenmedim. Moskova'da kendilerine, Batı ile bir an önce sonuca varmalarını bildirmiştim. Ankara tersine şahsi diktatörlüğe ve Rus istikametine atıldı. İttihatçıların ileri gelenlerinden Dr. Nazım Bey, Cavit Bey'e Berlin'den bir mektup yazdı: "Mustafa Kemal, barıştan sonra ya siyasetten çekilmeli, yahut memleketin en kıymetli ve en namuslu evladını teşkil eden İttihat ve Terakki evladıyla -bazı tasfiyelerden sonra- çalışmalıdır. Bunlardan birini seçmezse yıldızı pek çabuk sönecektir. Eski İttihatçıları bir noktada toplayabilecek bir program yapmak lazım."


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


İngiliz Gizli Haberalma Örgütü İstanbul Kolu'nun hazırladığı rapor: Bekir Sami Bey Avrupa'dayken TBMM'nde aşınlar güçlendi. Mustafa Kemal, Bekir Sami'nin imzaladığı anlaşmaların Rus yardımının kesilmesine sebep olacağını söyledi. Batılılar aleyhindeki politikasında Mustafa Kemal'i 140 mebus destekledi. Yeni kabine Bolşevik taraftan bir politika izleyecek. Eski bir İttihatçının verdiği bilgiye göre, İttihatçı liderlerin yeniden politika sahnesine çıkmasında Cavit Bey öncülük yapacak.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Vakit: Yunanistan savaşı kazanamayacağını anladı, şimdi barış yolunu tutmak istiyor.


Yenigün: Ziya Gökalp Bey Samsun'a geldi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Nurettin Gülmez Anadolu’da Yeni Gün kitabında gazetenin milli bilinci canlı tutma gayreti hakkında şunları yazmıştır:


İzmir’in işgal yıldönümünde, İki yıl önce İzmir’e giren Yunan hançeri, bu yıl kırılacak ve Türk kurtarılacaktır. Türk ölmedi, ölmeyecek ve hakkını alacaktır.’ Diyerek İzmir hedefini unutturmamaktaydı.


Aydın’ın işgalinin üçüncü yılında da ayı düşünceyi işlemekte ve Samih Rıfat’tan ‘Güzel Aydın’ şiirini yayınlamaktaydı.


İzmir Türk’ün ana yurdu, Vermez onu altın ordu; Düşman İzmir’e girerken Bütün millet ağlıyordu…

Aydın, Aydın, güzel Aydın Ah… bir kerre kurtulaydın!..

Doğma güneş, yasımız var, Git haber ver diyar diyar: Türk’ün kolları bağlandı İzmir’i ondan aldılar!

Aydın, Aydın, güzel Aydın Ah… bir kerre kurtulaydın!..

Karalar mı giydi bu yaz Yeşil duvaklı bağların? Kargalara mesken olmaz Kartal yuvası dağların!

Aydın, Aydın, güzel Aydın Ah… bir kerre kurtulaydın!..

Yaşadıkça Türk evlâdı Değişir mi Aydın adı? Âlem cünûn mu getirdi? Yoksa tarih mi bunadı?

Aydın, Aydın, güzel Aydın Korkma benden ayrılmadın, Bekle geleceğim yarın!..


SAMİH RIFAT


(Kaynak: Anadolu’da Yeni Gün / Nurettin Gülmez / Syf 256)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG