27 Ocak 1919 Pazartesi

-Padişah, başmabeynci Ali Fuat Bey’e (Türkgeldi) İtilaf Devletleri memurlarının baskısından dert yandı: Ecnebiler pek amansız! Fikirlerini, hissettirerek değil, açıktan açığa dile getiriyorlar. Bizi zorlayarak, Meclis’i dağıttırdılar. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 110)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG